گران قیمت ترین ورزش هایِ لوکس دَر ایران

تاریخ انتشار پست : 1395-3-21 دسته : مهارت های زندکی
تصاویر مراسم ازدواج ورزشکار مطرح در هتل گران قیمت خودش!

در ایران ورزش هایِ لوکس وَ گران قیمت بِه سرعت دَر حال گسترش است. دَر تهران کسانی هستند کِه سالانه 15 تا 20 میلیون تومان هزینه می کُنند تا دقایقی بَر فراز ابرها زادگاه شان را تماشا کُنند یا تابستان دَر دریاچه فشافویه با جت اسکی هایِ 120 میلیون تومانی شان بِه موج نوردی بپردازند.روزنامه آسیا - مریم شکرانی: دَر ایران ورزش هایِ لوکس وَ گران قیمت بِه سرعت دَر حال گسترش است. دَر تهران کسانی هستند کِه سالانه 15 تا 20 میلیون تومان هزینه می کُنند تا دقایقی بَر فراز ابرها زادگاه شان را تماشا کُنند یا تابستان دَر دریاچه فشافویه با جت اسکی هایِ 120 میلیون تومانی شان بِه موج نوردی بپردازند، با اسب هایِ چند صد میلیونی اسب سواری کُنند وَ زمستان ها هم دَر ارتفاعات ترکیه اسکی کنند.

می گویند این روزها تورهای «آفرود» نیز طرفداران زیادی بِه خود جذب کرده است. خودروهای دو دیفرانسیل 400-300 میلیون تومانی بِه جنگل وَ کوهستان می زنند وَ کورسی گران قیمت بین پولدارها شروع می شود. سوارکاری با اسب هایِ چند صد میلیون تومانی هم یکی دیگر اَز تفریحات لوکس پولدارهای تهرانی است. اگرچه دامنه این ورزش یا تفریحات گسترده اَست اما دَر این نقل از بِه تعدادی اَز گران قیمت ترین ورزش هایِ لوکس دَر ایران پرداخته ایم.

هر دقیقه پرواز دَر آسمان تهران: حداقل 10 هزار تومان

شور وَ هیاهویی خاص بَر سایت جنت آباد حاکم است. یکی جلیقه می پوشد، یکی دَر حال آماده کردن بال چند میلیون تومانی اش تصویر سلفی می گیرد. عکاسان وَ فیلمبرداران نیز بِه وضعیت آماده باش ایستاده اند وَ همهمه آنقدر بالا گرفته اَست کِه صدا بِه صدا نمی رسد. اینجا جمعیتی نزدیک بِه 5 هزار نفر اَز بچه پولدارهای تهرانی گرد هم آمده اند تا شاهد رقابت هدف زنی خلبانان باشند.

 ورزش هایِ لوکس دَر ایران, ورزش هایِ لوکس دَر ایران, ورزش هایِ لوکس دَر ایران

ورزش های لوکس در ایران

خلبانان جوان با دوستان شان کنار بالگردها دوباره تصویر می اندازند. قرار اَست آنها دَر ارتفاعی بیشتر اَز 750 متر اَز سطح زمین رها شده وَ هر کس با چتر گشوده خود دَر محلی هدف گذاری شده فرود آید. فرود دقیق تر، خلبانان ماهرتر را مشخص می کند وَ بِه هر کدام اَز برگزیده ها یِک بال 15 میلیون تومانی تعلق می گیرد.

پاراگلایدر یکی اَز ورزش هایِ لوکس یا شاید بتوان گفت تفریح بچه پولدارهاست. هزینه آموزش این ورزش حدود 8.5 میلیون تومان اَست اما این مبلغ تنها بَرای دانشجویانی اَست کِه یادگیری سریع تری دارند وَ می توانند تا آخرین مرحله آموزش را بدون نیاز بِه تمرینات وَ آموزش اضافه بگذرانند. دوره آموزشی شامل 6 مرحله اَست وَ تقریبا 2 سال طول می کشد تا بتوانید گواهینامه پروازهای بین المللی را دریافت کنید.

در مرحله مقدماتی آموزش کِه تنها 2 هفته طول می کشد باید 1.5 میلیون تومان بپردازد. دَر مرحله اول نیازی بِه داشتن بال پرواز ندارید وَ باشگاه بال هایِ خود را دَر اختیارتان می گذارد ما همین کِه پرواز را یاد گرفتید بَرای ورود بِه مراحل بعدی آموزش ناچارید بال بخرید.

بال ها یا همان چترهای نجات اَز آلمان وارد می شوَد وَ تعداد وارد کنندگان آن دَر سرتاسر ایران بِه شمار انگشتان دست نمی رسد. بَرای سفارش بال، بهترین راه سفارش اَز طریق آموزشگاه تان اَست وگرنه گرفتار دلالان متعدد می شوید وَ خرید یِک بال بیشتر اَز 15-14 میلیون تومان بَرای تان آب می خورد.

سایت هایِ پاراگلایدر، تورهای تفریحی مختلفی برگزار می کُنند وَ خلبانان خود را بِه انواع اقلیم هایِ متفاوت برده تا بتوانند تنوع جغرافیای زمین را اَز آسمان تجربه کنند. تورهای کوهستانی، کویر، دریا، شالیزار، جنگل وَ ... این تورها شامل کشورهای متفاوت نیز می شوَد کِه پرطرفدارترین تور پاراگلایدر ایران، مربوط بِه ترکیه وَ امارات است. حداقل قیمت هر تور داخلی نزدیک بِه 3 میلیون تومان اَست وَ افراد می توانند با آفیش کردن عکاس یا فیلمبردار اختصاصی تمام لحظات پرواز خود را اَز زوایای متفاوت ثبت کنند.

حداقل هزینه فیلمبرداری وَ عکاسی 100 هزار تومان اَست وَ مبنا بَر فریم تصویر ها وَ زمان فیلمبرداری گذاشته می شود. با این حساب حداقل باید 30 میلیون تومان دَر جیب تان داشته باشید تا بتوانید این ورزش را یاد بگیرید، بال وَ تجهیزات پرواز را بخرید وَ حداکثر دَر یِک تور تفریحی کمپانی کنید. مبنا را هم بَر این بگذارید کِه یادگیری بسیار قوی دارید وَ با حداقل جلسات تمرینی، پرواز را یاد می گیرید.

البته دَر میان میان افرادی هم هستند کِه بدون گرایش بِه یادگیری پرواز تنها می خواهند این تفریح را تجربه کنند. سایت هایِ پروازی این افراد را بِه همراه یِک خلبان بِه آسمان می فرستند وَ بَرای یِک ربع ساعت پرواز دَر آسمان نفری 150 هزار تومان دریافت می کنند.

جت اسکی، ورزش تابستانه پولدارهای ایرانی

دریاچه فشافویه تهران پاتوق تابستانه بچه پولدارهایی اَست کِه بِه ورزش هایِ آبی علاقه نشان می دهند. اینجا جت اسکی، جت بت وَ کایاک سواری طرفداران خاص خود را دارد اما جت اسکی بِه علت هیجان بیشتر، پرطرفدارتر است. این ورزش تابستانه جزو تفریحات لوکس شیخ نشین هایِ امارات نیز بِه شمار می رود وَ اگر کسی بخواهد دَر دبی جت اسکی را بِه صورت حرفه ای وَ دَر سطح رقابت هایِ قهرمانی پیگیری کند باید سالانه حدود 300 هزار دلار هزینه کند اما دَر ایران بچه پولدارها جت اسکی اختصاصی دارند کِه دَر انبارهای مجاور دریاچه ها نگهداری می شود.

 ورزش هایِ لوکس دَر ایران, ورزش هایِ لوکس دَر ایران, ورزش هایِ لوکس دَر ایران


جت اسکی هایِ وارداتی بِه ایران اَز 4 برند یاماها، کازاواکی، تیزو وَ سوزوکی تامین می شوند وَ بین 45 تا 120 میلیون تومان قیمت دارند. چیزی حدود 10 تا 20 میلیون تومان نیز باید بَرای خرید تجهیزات جت اسکی سواری، بیمه، مجوز وَ آموزش صرف کنید وَ هزینه اجاره سالانه انبار بَرای جت اسکی سواران بین یِک تا 2 میلیون تومان است.

این ورزش دَر ایران نوپاست اما روند استقبال اَز آن خوب است. کلاسه بندی آموزشی آن شامل 9 طبقه اَست کِه طبقه 4 تا 9 آن مربوط بِه سطوح متفاوت مربیگری وَ داوری اَست اما 3 سطح ابتدایی آن بَرای علاقه مندان بِه این تفریح اَست کِه هزینه آموزشی هر سطح حدود 350 هزار تومان اَست بِه علاوه 50 هزار تومان حق عضویت دَر انجمن ورزش هایِ دریایی. البته هزینه آموزش دَر باشگاه ها وَ کلوب هایِ مرتبط با این ورزش ممکن اَست بالاتر باشد.

تور ورزشی با وثیقه ملکی

«آفرود» یا اتومبیلرانی دَر خارج اَز جاده یکی دیگر اَز ورزش هایِ لوکس وَ تفریحات مورد علاقه پولدارهاست. دَر تهران وَ چند شهر بزرگ کشور، تورهای متعددی برگزار می شوَد تا بچه پولدارها با خودروهای دو دیفرانسیل خود طبیعت گردی کُنند یا با هم بِه رقابت بپردازند. این خودروها کِه بیشتر شامل انواعی مانند نیسان پیکاب، اف جی کروز، لندکروز سری هایِ 60 تا 100، تویوتا هایلوکس، نیسان، سافاری، پرادو 120 وَ نیسان پاترول اَست با ورود بِه مسیرهای دشوار طبیعی مانند جنگل، کوهستان، کویر وَ ... بِه کورس با یکدیگر می پردازند.

 ورزش هایِ لوکس دَر ایران, ورزش هایِ لوکس دَر ایران, ورزش هایِ لوکس دَر ایران


تجهیزات هر خودروی آفرود بسیار گران قیمت است، بِه طوری کِه تنها یِک پرچم تزیینی کوچک بَرای خودروهای آفرود 100 هزار تومان قیمت دارد. همچنین نرخ جک بادی آن بِه 600 هزار تا یِک میلیون تومان می رسد. اگر خسارت طبیعت گردی تنها دَر حد آسیب بِه لاستیک ها یا سپر باشد، بَرای هر حلقه لاستیک بین یِک تا 3 میلیون تومان وَ بَرای سپرها یِک تا 5 میلیون تومان هزینه دارد.

البته برخی تورهای تفریحی یا مسابقه ای آفرود با حدود یِک میلیون تومان، هر خودروی آفرود را بیمه بدنه می کنند. دَر صورتی کِه بخواهند اَز خودروهای آفرود متعلق بِه تور استفاده کنید، باید سند ملک یا سفته وَ چک بِه ضمانت بگذارید تا یِک خودروی 350 میلیون تومانی دَر اختیارتان بگذارند. تور خودروهای خارج اَز جاده یا آفرود تقریبا روزی 300 هزار تومان بَرای هر نفر هزینه دارد. این تورها دارای یِک لیدر مسیر، یِک لیدر تور وَ مدیر فنی وَ سرویس تعمیرات سیار اَست وَ هر بار حدود 50 خودروی دو دیفرانسیل را بِه یِک کورس تفریحی می برند.

اسکی بازان ایرانی دَر ارتفاعات ترکیه

اسکی ورزش زمستانه پولدارهاست کِه تنها هزینه خرید لباس وَ تجهیزات معمولی آن حداقل 3 میلیون تومان است. اسکی با دو گرایش مختلف آلپاین وَ اسنوبورد تدریس می شوَد وَ هر کدام ست تجهیزاتی مخصوص بِه خود را دارد کِه اگر بخواهید بَرای خرید یِک ست معمولی وَ حداقلی هزینه کنید، دست کم باید 3 میلیون تومان صرف خرید کلاه، چوب وَ کفش ها کنید. آموزش اسکی نیز حداقل 3 تا 4 میلیون تومان هزینه دارد. بِه علاوه این کِه باید دارای یِک خودروی مناسب باشید تا بتوانید بِه پیست تمرینات تان رفت وَ آمد کنید.

 ورزش هایِ لوکس دَر ایران, ورزش هایِ لوکس دَر ایران, ورزش هایِ لوکس دَر ایران


پیست هایِ دیزین وَ توچال معروف ترین پیست هایِ اسکی تهران هستند کِه بَرای یِک روز ورود بِه آنها باید حداقل 50 هزار تومان هزینه کنید. این هزینه بِه جز مخارج دیگری مانند هزینه تله کابین بَرای انتقال بِه مبدأ حرکت، خورد وَ خوراک وَ ... است. البته اقشار متوسط نیز بِه این پیست ها علاقه مند شده اند وَ با اجاره لباس ها وَ ست هایِ اسکی اَز پیست ها، تلاش می کُنند خود را دَر تفریحات زمستانه پولدارها شریک کنند.

با اسب ارزان وارد نشوید

میان ورزش هایِ لوکس، سوارکاری جایگاه خاص خود را دارد. این ورزش نه فقط دَر ایران کِه دَر سرتاسر جهان یِک ورزش لوکس بِه حساب می آید وَ هواداران آن بِه اندازه ای عمده اَست کِه اروپایی ها، سالانه 20 میلیون دلار تنها بَرای شرط بندی روی عملکرد اسب ها هزینه می کنند. دَر باشگاه هایِ ایران قیمت اسب ها تا 300-200 میلیون تومان می رسد وَ برخی اَز اسب هایِ خاص با نرخ 800 میلیون تومان نیز معامله شده اند.

 ورزش هایِ لوکس دَر ایران, ورزش هایِ لوکس دَر ایران, ورزش هایِ لوکس دَر ایران


گفته می شوَد رکورد اسب 800 میلیون تومانی متعلق بِه یکی اَز تاجران سرشناس تهرانی اَست وَ بیشتر این اسب ها اَز روسیه وَ استرالیا وارد کشور می شود. حداقل قیمت اسب 2 تا 3 میلیون تومان اَست اما مربی ها اسب 2 تا 3 میلیون تومانی را بَرای آموزش مناسب نمی دانند. این اسب ها تربیت نشده وَ سرکش هستند وَ حداقل نیاز بِه 3 سال تربیت دارند کِه تربیت آنها هزینه گزافی می طلبد. دَر این باشگاه هایِ سوارکاری بِه شما می گویند کِه با اسب کمتر اَز 20 میلیون تومان وارد نشوید! البته بعضی اَز 20 میلیون تومانی ها هم کلاهبرداری هستند وَ دلال ها با سوءاستفاده اَز اطلاعات پایین خریدار اسب هایِ ارزان وَ سرکش را با رقم هایِ بالا می فروشند.

برای خرید اسب قطعا باید با یِک مربی سوارکاری وارد عمل شوید. علاوه بَر سن، نژاد وَ فیزیکی اسب، مهمترین عامل بَرای قیمت گذاری آن آموزش وَ افتخارات اسب است. هر چه اسب شما آموزش وَ تعلم بیشتری پشت سر بگذارد، گران قیمت تر می شود. اگر دَر مسابقات رتبه ای کسب کرده باشَد باز هم بِه قیمت اسب افزوده می شود.

غیر اَز هزینه خرید اسب، باید حدود یِک میلیون تومان بَرای خرید لباس وَ تجهیزات سوارکاری هزینه کنید. نرخ ورودی بِه باشگاه هایِ اسب سواری خصوصی بَرای هر جلسه حدود 300 هزار تومان اَست وَ بَرای حداقل آموزش توسط مربیان خصوصی طوری کِه بتوانید اَز اسب تان استفاده کنید باید بین یِک تا 2 میلیون تومان هزینه کنید. نگهداری اسب دَر اصطبل هایِ باشگاه نیز ماهانه بین 300 تا 500 هزار تومان هزینه دارد. این دَر شرایطی اَست کِه باید هزینه غذا وَ تمیز کردن وَ تیمار اسب را نیز بپردازید.

تصویر گران قیمت ترین منوی رستوران در ایران

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :