نذر چیست و چگونه نذر کنیم

تاریخ انتشار پست : 1394-6-5 دسته : احکام دین
 نذر آن است که انسان متعهد شود برای خدا کاری از کارهای خیر را انجام دهدارکان نذر سه چیز است؛ 1. ناذر (نذر کننده)، 2. صیغه نذر، 3. متعلق نذر (ملتزم به). یعنی برای این‌که نذری منعقد شود باید نذر کننده‌ای باشد که شرایط نذر کردن را داشته باشد، همچنین صیغه نذر جاری شود، و نذر به انجام یا ترک کاری تعلق بگیرد .سوال: صی...