قیامت روزی که به هیچ کس ظلمی نخواهد شد!

تاریخ انتشار پست : 1394-8-30 دسته : اصول و فروع دین
خدای تو به هیچ کس ظلم نمی کند. هرچه کرده است به او تحویل می دهدروزی که به هیچ کس ظلمی نمی شود!در دنیایی که امروز در آن زندگی می کنیم و با آن درگیر هستیم، با بی عدالتی ها و ظلم هایی روبرو هستیم که ما را به ستوه می آورند... اما همه دل خوشیمان به این است که آخرتی وجود دارد که در آن جا به هیچ کس ظلمی نمی شود.خدای سبحان در...

سه گناهی که در همین دنیا مجازات میشوید

تاریخ انتشار پست : 1394-8-3 دسته : اصول و فروع دین
طاها پخش: عاق والدین یکی از گناهان کبیره می باشد که در همین دنیا مجازات میشودطاها پخش: توجه ویژه داشتن، به ارزش و مقام پدر و مادر و احترام به آنها ، محترم دانستن حق دیگران و ترس از ظلم به طرق مختلف به مردم ، شکرگزار بودن در مقابل پروردگار و صدها مورد دیگر از مواردی هستند که با دیدن خلاف این ها، آهی بلند را از ما بلند...

راز خلقت عالم چیست؟ | هدف از آفرینش جهان

تاریخ انتشار پست : 1394-7-16 دسته : اصول و فروع دین
به گزارش طاها پخش: هر موجودی اعم از گیاهان و حیوانات برای هدف معینی خلق شده اندراز خلقت عالم چیست؟در مکتب اسلام، جهان هستی و موجودات در آن و بخصوص انسان، به سوی مقصدی معلوم در حرکت است و چنین نیست که عالم هستی در مسیری نامشخص و مبهم و بی هیچ هدفی در حرکت باشد بلکه آفریدگار جهان، آن را به سوی مقصدی و هدفی معین و روشن ر...