نشانه های محرومیت از مواد مخدر و درمان آن

تاریخ انتشار پست : 1394-11-30 دسته : تغذیه سالمایدز و اعتیاد
محرومیت از ترک مواد مخدر ناراحتی هایی را به همراه دارد ولی به مرگ منجر نمی شودمحرومیت (ترک) مواد مخدر چیست ؟اعتیاد دارویی به مخدر ها یک وابستگی جسمانی یا روانشناختی به طبقه خاصی از داروها است. مواد مخدر، داروهایی هستند که تغییراتی را در پاسخ به احساسات تولید می کنند. مواد مخدر همچنین تغییراتی خلقی، ناهوشیاری یا خواب عم...