بازی محلی «چو و پل» | روستای لای مزیک

تاریخ انتشار پست : 1394-7-21 دسته : بازی های محلی
به گزارش طاها پخش: بازی گروهی «چو و پل»چو و پل یک بازی گروهی جذاب است که در اکثر روستاهای منطقه نائین علی الخصوص لای مزیک(لا به معنی دهستان) رایج می باشد . این بازی که توسط دو گروه انجام و هر گروه از سه الی هفت نفر تشکیل می شود .آلت این بازی عبارتست از دو چوب که یکی بزرگ به اندازه حدوداً یک متر و بیست سانت و یک چوب کوچ...