همان طور که می زاید همانطور هم سر زا می رود (ضرب المثل)

تاریخ انتشار پست : 1394-11-22 دسته : ضرب المثل
داستان ضرب المثل زیبای همان طور که می زاید همانطور هم سر زا می رودproverbداستان ضرب المثل: یکی بود یکی نبود ، ملا نصرالدین چند تا همسایه داشت . یکی از همسایه های ملا اغلب مزاحم او می شد و گاه و بی گاه در خانه ی او را می زد و چیزی از ملا می خواست . یک روز نان ، یک روز پیاز و روزی دیگر تخم مرغ و ... ملا از دست کارهای او ...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (ش)

تاریخ انتشار پست : 1394-9-22 دسته : ضرب المثل
معرفی انواع ضرب المثل به ترتیب حروف الفباشاهنامه آخرش خوشه !شاه می بخشه شیخ علیخان نمی بخشه !شاگرد اتو گرم، سرد میارم حرفه، گرم میارم حرفه !شاه خانم میزاد، ماه خانم درد میکشه !شب سمور گذشت و لب تنور گذشت !شب دراز است و قلندر بیکار !شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد ---گمانش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم !شبهای...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (س)

تاریخ انتشار پست : 1394-9-14 دسته : ضرب المثل
تعدادی ضرب المثل رایج به ترتیب حروف الفبا (س) سینسالها میگذاره تا شنبه به نوروز بیفته !سالی که نکوست از بهارش پیداست !سال به دوازده ماه ما می بینیم یکدفعه هم تو ببین !سال به سال دریغ از پارسال !سبوی نو آب خنک دارد !سبوی خالی را بسبوی پر مزن !سبیلش آویزان شد !سبیلش را باید چرب کرد !سپلشت آید و زن زاید و مهمان عزیزت برسد...

معنی ضرب المثل «زیراب کسی را زدن» در فارسی

تاریخ انتشار پست : 1394-8-27 دسته : ضرب المثل
معنای ضرب المثل زیراب کسی را زدن چیست؟کلک کسی را کندن و امثال آن که شاید بتوان آنرا حتی در مورد از میان برداشتن و از بین بردن کسی یا چیزی استعمال کرد.در خانه های قدیمی تا کمتر از صد سال پیش که لوله کشی آب تصفیه شده نبود معنی داشت. زیرآب در انتهای مخزن آب خانه ها بوده که برای خالی کردن آب ، آن را باز می کردند . ا...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسی (ر)

تاریخ انتشار پست : 1394-8-25 دسته : ضرب المثل
طاها پخش ضرب المثل به ترتیب حروف الفبای فارسیراستی هیبت اللهی یا میخواهی منو بترسونی ؟راه دویده، کفش دریدهراه دزد زده تا چهل روز امنهرخت دو جاری را در یک طشت نمیشه شسترحمت بکفن دزد اولیرستم در حمام استرستم است و یکدست اسلحهرستم صولت و افندی پیزیرسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت . " نریخت درد می و محتسب دیر گذشت ... ...

ضرب المثل هرچه پیش آید خوش آید از کجا آمده؟

تاریخ انتشار پست : 1394-8-18 دسته : ضرب المثل
طاها پخش: تاریخچه ضرب المثل هرچه پیش آید خوش آید از کجا آمده؟مردم هرگاه گرفتار مساله یا با رویدادهایی در ظاهر ناخوش آیند روبه رو می شوند ، اغلب با داد و فریاد بر شانس بد خود لعنت می فرستند غافل از اینکه این اتفاق به ظاهر ناخوشایند و یا به عبارت دیگر " بد شانسی " بدون حکمت نبوده و بهر حال دلیلی داشته که ش...

ضرب المثل بر اساس حروف الفبا (د - دال)

تاریخ انتشار پست : 1394-8-15 دسته : ضرب المثل
طاها پخش: ضرب المثلهای شیرین ایرانی, ضرب المثل مختلفداری طرب کن، نداری طلب کندادن به دیوانگی گرفتن به عاقلیدارندگیست و برازندگیدانا گوشت میخورد نادان چغندرداشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حسابهدانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسددانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه --- هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجادختر، تخم ت...

ضرب المثل حلوای لن ترانی تا نخوری ندانی یعنی چه؟

تاریخ انتشار پست : 1394-8-11 دسته : ضرب المثل
طاها پخش: قضیه ضرب المثل حَلوای لَن ترانی،تا نخوری ندانیحَلوای لَن ترانی تا نخوری ندانییعنی تا این بلا سرت نیاید نمی فهمی . تا دچار این درد یا این وضع نشوی درک نمی کنی. حلوا خوردن معمولا آدمی را به یاد مراسم ختم کسی می اندازد و حلوای کسی را خوردن یعنی مردن او.از آنجا که مردم خواندن واژه ی لَن تَرانی را درست در ...

ضرب المثل ایرانی به ترتیب حروف الفبا (چ)

تاریخ انتشار پست : 1394-7-27 دسته : ضرب المثل
به گزارش طاها پخش: ضرب المثل های ایرانیچار دیواری اختیاریچاه مکن بهر کسی، اول خودت، دوم کسیچاه نکنده منار دزدیدهچاقو دسته خودشو نمیبرهچاه کن همیشه ته چاههچرا توپچی نشدیچراغی که به خونه رواست، به مسجد حرام استچشته خور بدتر از میراث خورهچوب را که برداری، گربه دزده فرار میکنهچوب معلم گله، هر کی نخوره خلهچشمش هزار کار میکن...

مهمان روزی خود را با خودش می آورد | ضرب المثل

تاریخ انتشار پست : 1394-7-25 دسته : ضرب المثل
به گزارش طاها پخش: ضرب المثل مهمان روزی خودش را با خودش می آورد و بلای صاحب خانه را با خودش می برداین ضرب المثل در فواید و آثار مهمان داری و مهمان نوازی و در نکوهش کسانی که تنگ نظرند و چشم دیدن مهمان را ندارند استفاده می شود.داستان ضرب المثل :روزی مهمانی به کلبه محقّر مرد صاحب بصیرت وارد شد. آن مرد، مَقدم او را گرامی د...

گفتم آدم نمی شوی، نگفتم شاه نمی شوی | ضرب المثل

تاریخ انتشار پست : 1394-7-23 دسته : ضرب المثل
به گزارش طاها پخش: داستان ضرب المثل گفتم آدم نمی شوی، نگفتم شاه نمی شویاین ضرب المثل در نکوهش کسانی که به مقامات دنیوی رسیده اند، ولی هیچ بهره ای از انسانیت و اخلاق نبرده اند، به کار می رود.پدری منکر آن بود که پسرش با شعور و آدم شود. از قضا آشوبی در مملکت به پا شد و در آن واقعه، پسر به سرکردگی و حمایت اشرار به سلطنت رس...

انواع ضرب المثل های ایرانی به ترتیب حروف الفبا (ج)

تاریخ انتشار پست : 1394-7-15 دسته : ضرب المثل
به گزارش طاها پخش: انواع ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا«جا تره و بچه نیست.»«جاده دزد زده تا چهل روز امنه.»«جای سوزن انداختن نیست.»«جایی نمی خوابه که آب زیرش بره.»«جایی که میوه نیست چغندر، سلطان مرکباته.»«جلوی آب رودخانه را می شود گرفت، جلوی حرف (دهن) مردم را نه.»«جواب ابلهان خاموشیست.»«جواب های، هویه.»«جوانی کجائی که ی...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (ت) | جدید

تاریخ انتشار پست : 1394-7-12 دسته : ضرب المثل
به گزارش طاها پخش: انواع ضرب المثل , ضرب المثل های قدیمی تا ابله در جهانه، مفلس در نمیمانهتابستون پدر یتیمونهتا پریشان نشود کار بسامان نرسدتا تریاق از عراق آرند، مار گزیده مرده باشدتا تنور گرمه نون و بچسبونتا چراغ روشنه جونورها از سوراخ میان بیرونتا شغال شده بود به چنین سوراخی گیر نکرده بودتا کرکس بچه دارشد، مردار سیر...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا فارسی ( الف )

تاریخ انتشار پست : 1394-6-13 دسته : ضرب المثل
ضرب المثل با الف, ضرب المثل به ترتیب الفبا, ضرب المثل های ایرانی با معنی, از این ستون بآن ستون فرجه, معنی ضرب المثل, اجاره نشین خوش نشینه, مثل, ضرب المثل, انواع ضرب المثل, ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا از اونجا مونده، از اینجا روندهاز هر چه بدم اومد، سرم اومداز هول هلیم افتاد توی دیگاگر برای من آب نداره، برای تو که نان...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا ( آ )

تاریخ انتشار پست : 1394-6-12 دسته : ضرب المثل
انواع ضرب المثل های ایرانی ضرب‌المثل گونه‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن‌ها نهفته است. بسیاری از این داستان‌ها از یاد رفته‌اند، و پیشینهٔ برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست؛ بااین‌حال، در سخن به‌کار می‌رود. شکل درست این واژه «مَثَل» است و ضرب در ابتدای آن اضافه است. به عبارت...