تفاوت ها را بیابید در تصاویر تست هوش تصویری (4)

تاریخ انتشار پست : 1394-12-29 دسته : معما و تست هوش
پیدا کردن تفاوت تصاویر, بازی اختلاف تصاویرتست هوش تصویری, اختلاف ها را بیابید↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓جواب تست هوش:تست هوش و معمای تصویری, تفاوت ها را پیدا کنمعمای تفاوت ها و شباهت ها, تست هوش تصویریمنبع: beytoote.com...

یکی را حذف کنید، تست هوش با پاسخ

تاریخ انتشار پست : 1394-10-13 دسته : معما و تست هوش
در این تست هوش 7 عدد شش ضلعی داریم و می خواهیم یکی از آنها را حذف کنید تا به پاسخ برسیم.به شکل بالا نگاه کنید. هفت عدد شش ضلعی داریم و می خواهیم یکی از آنها را حذف کنیم. به نظر شما کدامیک باید حذف شود و چرا؟↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓پاسخ تست هوش 'یکی را حذف کنید:شکل Cاشکال داده شده، د...

معما: فاصله کاکتوس ها (+پاسخ)

تاریخ انتشار پست : 1394-9-26 دسته : معما و تست هوش
به عکس زیر دقت کنید:اگر خطوط نقطه چین از بالای هر کاکتوس به پایین کاکتوس دیگر کشیده شده باشند، محل تقاطع دو خط نقطه چین، ۵۰ سانتی متر از زمین فاصله خواهد داشت. با توجه به این توضیح فاصله کاکتوس ها (نقطه A تا نقطه B) از یکدیگر چقدر است؟ 1: هر فاصله ی بالای ۵۰ سانتی متر می تواند پاسخ سوال باشد. 2: ۲۰۰ سانتی متر 3: ۵۰ سان...

تفاوت ها را بیابید در تصاویر، تست هوش تصویری (4)

تاریخ انتشار پست : 1394-9-17 دسته : معما و تست هوش
بازی جذاب و فکری اختلاف تصاویر تست هوش تصویری همراه جواب◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊پاسخ تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابیدمنبع: beytoote.com...

پاسخ معمای چراغ برق (المپیادی)

تاریخ انتشار پست : 1394-9-12 دسته : معما و تست هوش
جواب معمای تصویری چراغ برقدر دو طرف خیابان اصلی شهر هجده چراغ برق در دو ردیف نُه تایی مقابل هم نصب شده اند. فاصله بین دو چراغ متوالی پنجاه متر و عرض خیابان ده متر است. بعضی از چراغ اند ها خاموش شده اما در فاصله کمتر از شصت متر از هر چراغ خاموش حداکثر سه چراغ خاموش دیگر وجود دارد. تعداد چراغهای خاموش حداکثر چندتاست؟◊◊◊...

معمای مسابقات تنیس همراه پاسخ

تاریخ انتشار پست : 1394-9-11 دسته : معما و تست هوش
معمای جدید مسابقات تنیسقرار است یک دوره مسابقات تنیس در شهر برگزار شود که بر اساس آن هر بازیکنی که در یک بازی ببازد، از مسابقات حذف می شود. یعنی مسابقات به صورت تک حذفی برگزار می شوند. اگر در مجموع ۲۶ بازیکن در این لیگ حذفی شرکت کنند، چند بازی در این لیگ برگزار خواهد شد؟ ۱: ۲۴ بازی ۲: ۲۵ بازی ۳: ۲۶ بازی ۴: ...

تست دومینو با جواب (تست هوش)

تاریخ انتشار پست : 1394-9-6 دسته : معما و تست هوش
در این مطلب می خواهیم با توجه به منطق چیدمان قطعات دومینو، گزینه صحیح را پیدا کنیم.تست هوش تصویری دومینو همراه پاسخ، معما با جواب به قطعات چیده شده دومینو در شکل بالا (سمت چپ) توجه کنید. آیا می توانید با توجه به منطق چیدمان این قطعات، گزینه صحیح را بیابید.◊◊◊◊◊◊ ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊پاسخ ت...

تست هوش تصویری با جواب | تفاوت ها را بیابید در تصاویر (3)

تاریخ انتشار پست : 1394-8-28 دسته : معما و تست هوش
تست هوش تصویریتفاوت ها را بیابید تست هوش تصویریجواب تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابیدتفاوت ها را بیابید, تست تفاوت هابازی اختلاف تصاویرمنبع: beytoote.com...

معمای «میل های زورخانه و پهلوان» با جواب

تاریخ انتشار پست : 1394-8-26 دسته : معما و تست هوش
طاها پخش معما با پاسخ, تست هوش تصویریپهلوان خواسته که ۹ میل زورخانه را از نقاطی که با دایره توخالی نمایش داده شده به نقاطی که با دایره توپر نمایش داده شده ببرد...پهلوان پوریای ولی از یاور خواسته که ۹ میل زورخانه را از نقاطی که با دایره توخالی نمایش داده شده به نقاطی که با دایره توپر نمایش داده شده ببرد، به نحوی که مجمو...

تفاوت ها را بیابید در تصاویر تست هوش تصویری (2)

تاریخ انتشار پست : 1394-8-14 دسته : معما و تست هوش
طاها پخش: تست هوش تصویری تفاوت ها را در عکس ها پیدا کنید معما و تست هوش, تست هوش تصویری↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓تست هوش تصویری: تفاوت ها را بیابید:معماهای جالب, بازی تفاوت ها را بیابیدبازی تفاوت ها و شباهت ها, بازی اختلاف تصویرمنبع: beytoote.com...

معمای المپیادی «خمره سفالی» همراه پاسخ

تاریخ انتشار پست : 1394-8-8 دسته : معما و تست هوش
طاها پخش: المپیاد ریاضی, معما و تست هوشدر شکل بالا یک خمره سفالی مشاهده می کنید. در این خمره با نرخ ثابت، در هر دقیقه یک لیتر آب می ریزیم. کدام یک از نمودارها، می تواند نشان دهنده ارتفاع آب بر حسب زمان باشد؟معماهای جدید, تست هوش تصویری↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓...

تست هوش: درصد سطوح رنگ شده | معمای تصویری

تاریخ انتشار پست : 1394-7-28 دسته : معما و تست هوش
به گزارش طاها پخش: معمای تصویری, معما با جوابدر شکل بالا تعدادی مکعب داریم که بخش هایی از سطوح آنها، رنگ شده است (مشکی) آیا می توانید بگویید چند درصد این مکعب ها، در بخشهایی که برای شما قابل مشاهده است، رنگ شده؟◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊پاسخ تست هوش 'درصد سطوح رنگ شده':به راحتی معلوم است که یک سوم از...

تست هوش تصویری: تفاوت ها را پیدا کنید

تاریخ انتشار پست : 1394-7-26 دسته : معما و تست هوش
به گزارش طاها پخش: تست هوش تصویری, تفاوت ها را بیابیدبازی تفاوت ها, تفاوت ها را پیدا کن↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓جواب تست هوش تفاوت ها را بیابید :تست هوش جدید, تست هوش تصویریتست هوش تصویری, تفاوت ها را بیابیدمنبع: beytoote.com ...

جواب معمای قدبلندترین

تاریخ انتشار پست : 1394-7-21 دسته : معما و تست هوش
به گزارش طاها پخش: معماهای جالب ،معما با جوابدر یک مدرسه، قد پنج نفر از دانش آموزان را اندازه گیری کرده و یادداشت کرده اند. بعد از مقایسه قد دانش آموزان، اطلاعات زیر به دست آمده است:- مهران، از سعید بلندتر و از بهرام کوتاهتر است.- دانیال، از بهروز بلندتر و از مهران کوتاهتر است.با توجه با این اطلاعات، بلندترین دانش آموز...

تست هوش: برج تاس ها | معما با جواب

تاریخ انتشار پست : 1394-7-16 دسته : معما و تست هوش
به گزارش طاها پخش: معما و تست هوش تصویری تاس هاتست هوش: برج تاس هاتعدادی تاس بر روی هم قرار گرفته اند، می خواهیم مجموع اعداد پنهان را بیابیم.به شکل بالا نگاه کنید، سه عدد تاس بر روی هم قرار گرفته اند. آیا می توانید ظرف مدت 30 ثانیه مشخص کنید مجموع نقاطی از تاس که دیده نمی شوند، چند خواهد بود؟ ↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓...