طاها پخش

محبوب ترین مطالب
Most visited Postss

26 آبان ماه؛ روز خودکفایی گندم در تقویم ایران


تاریخ انتشار پست : 1394-8-27 بازدید : 53
26 آبان ماه؛ روز خودکفایی گندم در تقویم ایران
26 آبان؛ روز خودکفایی گندم در ایران: ارقام متفاوت گندم از نظر درصد پروتئین و ارزش غذایی با هم فرق دارند و کیفیت هیچ یک با دیگری یکسان نیست. علت این تفاوت این است که در مواردی تعداد کروموزوم های گندم ها با یکدیگ

8 سپتامبر روز جهانی سواد آموزی


تاریخ انتشار پست : 1394-6-18 بازدید : 69
8 سپتامبر روز جهانی سواد آموزی
8 سپتامبر روز جهانی سواد آموزی| september3-international2-literacy | در تعریف سنتی، سواد عبارت است از توانایی خواندن و نوشتن17 شهریور (8 سپتامبر)؛ روز جهانی سواد آموزیگرچه در دنیای امروز معیارهای باسوادی دگرگون شده است
تمامی حقوق برای نویسنده محفوظ میباشد