26 آبان ماه؛ روز خودکفایی گندم در تقویم ایران

تاریخ انتشار پست : 1394-8-27 دسته : مناسبت در ایران و جهان
26 آبان؛ روز خودکفایی گندم در ایران: ارقام متفاوت گندم از نظر درصد پروتئین و ارزش غذایی با هم فرق دارند و کیفیت هیچ یک با دیگری یکسان نیست. علت این تفاوت این است که در مواردی تعداد کروموزوم های گندم ها با یکدیگر متفاوت است و در نتیجه میزان پروتئین موجود در آنها نیز تحت الشعاع این تفاوت قرار می گیرد و کیفیت گن...

8 سپتامبر روز جهانی سواد آموزی

تاریخ انتشار پست : 1394-6-18 دسته : مناسبت در ایران و جهان
8 سپتامبر روز جهانی سواد آموزی| september3-international2-literacy | در تعریف سنتی، سواد عبارت است از توانایی خواندن و نوشتن17 شهریور (8 سپتامبر)؛ روز جهانی سواد آموزیگرچه در دنیای امروز معیارهای باسوادی دگرگون شده است و فردی برای آن که با سواد تلقی شود لاجرم باید مهارتهای دیگری مانند کار با رایانه و آشنایی با یک زبان...