روش آموزش صرفه جویی به کودکان

تاریخ انتشار پست : 1394-10-7 دسته : والدین موفق
صرفه جویی یکی از نکته های مهمی هست که باید با ترفندهایی آن را به کودک یاد بدهیم‎صرفه جویی یکی از نکته های مهم در زندگی های امروزی است که باید با ترفندهایی آن را به کودک تان یاد بدهید. صرفه جویی یعنی درست مصرف کردن که کمک بسیاری در کم کردن هزینه های زندگی می کند.از همین الآن صرفه جویی را به کودک تان یاد بدهیدصرفه جویی ک...

راه رفاقت و صمیمیت والدین با فرزند نوجوان خود

تاریخ انتشار پست : 1394-9-28 دسته : والدین موفق
رفاقت و صمیمیت از دید نوجوان و والدین تعاریف متفاوتی دارندبسیاری از پدر و مادرها با افتخار از روابط دوستانه با فرزندشان می گویند و با غرور در جمع فامیل و دوستان عنوان می کنند که «ما با هم رفیقیم» اما کمتر نوجوانی را پیدا می کنید که با افتخار بگوید: «من با پدرم دوستم یا من و مادرم مثل دوتا دوستیم.»رفاقت و صمیمیت از نگاه...