طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

طاها پخش

religious

سوره یس را به فرزند خود آموزش دهید

منظور خداوند از قسم به عصر در قرآن کریم چیست؟

تمحید خداوند با دعای حضرت داوود (ع)

خواص و فضیلت سوره الرحمن عروس قرآن کریم

فقر یکی از آثار دروغ گفتن است! (+حدیث)

فواید دعا برای فرج  و سلامتی امام مهدی (زمان)

معاد چیست؟ و آثار اعتقاد داشتن به معاد

آیا جادو و سحر و جادوگر واقعیت دارد؟

درس امام موسی کاظم علیه السلام به شاگردش هشام بن حکم

قلب قرآن سوره یس است چرا؟

خواص و فضیلت سوره قمر در قرآن کریم

آخرت و دنیا از دید قرآن و احادیث

در هنگام ناامیدی، ظهور امام زمان (عج)

کارهایی که باعث گریه شیطان می شود!

خداوند در سوره بلد فرمود: انسان را برای رنج دیدن آفریده چرا؟