طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

طاها پخش

حکایت های جالب

حکایت زیبای مرد نانوا و شبلی، بهشتی کیست؟

حکایت مزرعه و تله موش (پند آموز)

داستان جالب داوری گربه و دو موش!

داستان خنده دار شاعر پررو و خواجه

داستان آموزنده درخت بی مرگی در هندوستان

داستان آموزنده ی پرنده نصیحتگو و شکارچی

حکایت های زیبای مثنوی معنوی: مور و قلم

حکایت آمورنده «زهد» | داستان های اسکندر از مثنوی معنوی