طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

طاها پخش

زندگی بهتر

علت های تنبلی و روش های مبارزه با تنبلی

فرمول جادویی برای افزایش درآمد و ثروتمند شدن

روش عذر خواهی کردن در مقابل کار اشتباه

روش مقابله با بی نظمی در زندگی

روش های پرداخت بدهی های مالی شما!

چند تکنیک برای تمدد اعصاب با هیپنوتیزم

راه به دست آوردن آرامش درونی ماندگار

واکنش بدن در هنگام گوش کردن به موسیقی

آیا شما پولدار می شوید؟ طرز فکر ثروتمندان

نحوه درست فکر کردن را یاد بگیرید

روش های ساده برای ایجاد انگیزه و رفع بی حوصلگی

مسامحه کاری چیست؟ و چگونه درمان میشود

مبارزه با افکار منفی و ناامیدی، مثبت اندیشی

چطور پول رفتار آدم ها را تغییر می دهد؟

اعطای نمایندگی، یک کسب و کار هوشمندانه و منحصر به فرد