طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

طاها پخش

زندگی نامه دانشمندان

زندگینامه ادگار آلن پو، شاعر و نویسنده | تصاویر ادگار آلن پو


زندگینامه و بیوگرافی ژوزه ساراماگو | کارگری که جایزه نوبل گرفت

زندگی نامه و بیوگرافی نیکولا تسلا مردی که بیش از ۲ ساعت نخوابید!

بیوگرافی آلن تورینگ پدر علم کامپیوتر