طنز و خنده دار

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
طاها پخش

طنز و خنده دار

شوخی های جذاب شبکه های اجتماعی (320)

طنز؛ به سرزمین تضادها خوش آمدید!

طنز؛ نظر مسئولین درباره المپیک و هرچی که هست!

طنز؛ چه می کنم که چه می کنم!

طنز؛ داداش! داری اشتباه ترور می کنی

طنز؛ بیماری سیرابیشن ویتنام را فراگرفت!

طنز؛ توزیع عادلانه ترور در دنیا

طنز؛ چند نِما از بانک داعش!

طنز؛ تاریخچه ای مختلف از ترور

طنز؛ وجهی از اعتدال

طنز؛ زنانگی سیاست

طنز؛ اخبار سنگ پایی!

طنز؛ آخ جون! پسابرجام!

طنز؛ ای نامه که می روی تو روحش

طنز؛ از جام جَم تا جام جِم!

تبلیغات