طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلماعتراض هواداران پرسپولیس به حالت آب آشامیدنی ورزشگاه فولادشهر فیلم

اعتراض هواداران پرسپولیس به حالت آب آشامیدنی ورزشگاه فولادشهر فیلم

حالت نامناسب آب آشامیدنی قوچان فیلم

در این فیلم اعتراض هواداران پرسپولیس به حالت آب آشامیدنی ورزشگاه فولادشهر اصفهان را می بینید.

سپاهان, دانلود, اعتراض, اعتراض هواداران پرسپولیس حالت آب آشامیدنی ورزشگاه فولادشهر

سپاهان, دانلود, اعتراض, هواداران, فولادشهر, اصفهان, فیلم, آب آشامیدنی, پرسپولیس
به نقل از گروه فیلم و صوت ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، در این فیلم اعتراض هواداران پرسپولیس به حالت آب آشامیدنی ورزشگاه فولادشهر اصفهان را می بینید.
سپاهان,دانلود,اعتراض,هواداران,فولادشهر,اصفهان,فیلم,آب آشامیدنی,پرسپولیس


لینک دانلود

توجه به حالت نابسامان آب آشامیدنی دررامهرمز
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات