طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیاولین عکس های رنگی تاریخ

اولین عکس های رنگی تاریخ

اولین ستاره رنگین پوست تاریخ سینما

تصویر های Photochromes تصویر هایی هستند که به صورت دستی از نگاتیوهای سیاه و سفید رنگ شده اند.

وبسایت ساعت 24: تصویر های Photochromes تصویر هایی هستند که به صورت دستی از نگاتیوهای سیاه و سفید رنگ شده اند. این تکنیک که در دهه ی ۱۸۸۰ درست شده بود تصویر های سیاه و سفید آن زمان را به شکل چشم نوازی رنگی می کرد آن هم در زمانی که خود عکاسی نخستین قدم هایش را برمی داشت.

تاریخ, تاریخ, اولین, نخستین رنگی تاریخ

عکس, رنگی, اولین, تاریخ

The Praça da Ribeira in Porto, Portugal - 1903

عکس, تاریخ, رنگی, نخستین رنگی تاریخ

آبشار استاباک در سوئد - 1900

رنگی, عکس, اولین, نخستین رنگی تاریخ

آبشار راین در سوئد - 1890

رنگی, تاریخ, عکس, نخستین رنگی تاریخ

بازار ایتالیا - 1899

اولین, تاریخ, اولین, نخستین رنگی تاریخ

پهلو گرفتن کشتی در الجزره - 1896

اولین, عکس, تاریخ, نخستین رنگی تاریخ

زنان الجزیره - 1899

اولین, اولین, تاریخ, نخستین رنگی تاریخ


کشاورزان در گرجستان - 1904

رنگی, اولین, عکس, نخستین رنگی تاریخ

مسجد الزیتون در تونس - 1896

تصویر اولین قهرمان تاریخ المپیک
برچسب ها: , , ,
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات