طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیبزرگترین خانه درختی جهان

بزرگترین خانه درختی جهان

منچستر بزرگترین باشگاه جهان است | زلاتان

ساخت خانه رویایی در ایالت تنسی، کار ساخت این خانه در سال 1993آغاز شد هوراس توانسته لقب بزرگترین خانه درختی جهان را به خود اختصاص دهد. این خانه 10 طبقه دارد و وزن آن به بیش از 2500 کیلوگرم می رسد.

وبسایت مشرق: ساخت خانه رویایی در ایالت تنسی، کار ساخت این خانه در سال 1993آغاز شد هوراس توانسته لقب بزرگترین خانه درختی جهان را به خود اختصاص دهد. این خانه 10 طبقه دارد و وزن آن به بیش از 2500 کیلوگرم می رسد. ارتفاع هر طبقه حدود 3متر و نیم است و مساحت این خانه به 700 تا 900 متر مربع می رسد. ارتفاع کل سازه هم کمی بیشتر از 30متر است.

خانه درختی, خانه, دنیا, بزرگترین خانه درختی دنیا

بزرگترین, دنیا, خانه, خانه درختی

خانه, دنیا, خانه درختی, بزرگترین خانه درختی دنیا

خانه درختی, بزرگترین, دنیا, بزرگترین خانه درختی دنیا

بزرگترین, خانه درختی, خانه, بزرگترین خانه درختی دنیا

دنیا, دنیا, خانه, بزرگترین خانه درختی دنیا

خانه, بزرگترین, دنیا, بزرگترین خانه درختی دنیا

بزرگترین, بزرگترین, خانه درختی, بزرگترین خانه درختی دنیا

دنیا, بزرگترین, خانه درختی, بزرگترین خانه درختی دنیا

عجیب ترین عینک جهان / پارکینگ خانه سردار آزمون
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات