طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمتجهیز واحدهای صنعتی به سیستم پایش آلودگی برخط فیلم

تجهیز واحدهای صنعتی به سیستم پایش آلودگی برخط فیلم

پایش واحدهای صنعتی – خدماتی در بخش چهاربرج

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران، گفت: 30 درصد از واحدهای صنعتی معدنی استان تهران مجهز به سیستم پایش آنلاین میزان آلودگی شدند

نگرانی مردم, فیلم, آلودگی هوا, تجهیز واحدهای صنعتی سیستم پایش آلودگی برخط

نگرانی مردم, فیلم, آلودگی هوا, آلاینده ها, دانلود, هوای سالم, پایش واحدهای آلاینده
به نقل از گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران، گفت: 30 درصد از واحدهای صنعتی معدنی استان تهران مجهز به سیستم پایش آنلاین میزان آلودگی شدندنگرانی مردم,فیلم,آلودگی هوا,آلاینده ها,دانلود,هوای سالم,پایش واحدهای آلاینده


لینک دانلود

پایش واحدهای مستقر دَر شهرک صنعتی شماره یِک منطقه آزاد ماکو
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات