طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیعکس های ی که شما را به فکر فرو می برد (50)

عکس های ی که شما را به فکر فرو می برد (50)

تصاویری که شما را بِه فکر فرو می برد (33) - bartarinha.ir | برترین ها

یک عکس، یک طرح یا یک نقاشی؛ بعضاً چنان تاثیری روی بیننده دارد که شنیدن ساعت ها نصیحت و یا دیدن ده ها فیلم نمی تواند داشته باشد. هنرمندانی که به ساده ترین روش ها در طول تاریخ با همین تصاویر قدم های مهمی در آگاه سازی مردم و تحول جامعه برداشته اند.

برترین ها: یک عکس، یک طرح یا یک نقاشی؛ بعضاً چنان تاثیری روی بیننده دارد که شنیدن ساعت ها نصیحت و یا دیدن ده ها فیلم نمی تواند داشته باشد. هنرمندانی که به ساده ترین روش ها در طول تاریخ با همین تصاویر قدم های مهمی در آگاه سازی مردم و تحول جامعه برداشته اند، اگر هم تاثیرشان به این بزرگی نبوده باشد همین که باعث تکان خوردن یک انسان درباره یک موضوع شده باشد باز هم ارزشمند هستند. سعی داریم در این سری مطالب گزیده ای از این کاریکاتور ها و طرح های تاثیر گذار را برایتان فراهم کنیم. تصاویری که تاثیر آن را باید خودتان و بسته به شرایطتان درک کنید و نمیتوان توصیفی برای آن داشت.

لطفا برداشت خود از تصاویر را در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

عکس 1

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد

تصاویر مفهومی


عکس 2

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد
عکس 3

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد
عکس 4

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد
عکس 5

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو بردعکس 6

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد
عکس 7

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو بردعکس 8

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد
عکس 9

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد
عکس 10

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد
عکس 11

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد
عکس 12

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد
عکس 13

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد
عکس 14

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد
عکس 15

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد
عکس 16

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد
عکس 17

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد
عکس 18

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد
عکس 19

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد
عکس 20

تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویر مفهومی, تصاویری فکر فرو برد

بازداشت داعشی عامل خرید و فروش برده+فیلم و عکس
برچسب ها:
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات