طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمتیراندازی با کلت برای نواختن موسیقی

تیراندازی با کلت برای نواختن موسیقی

نواختن موسیقی با فلاپی درایو! | فیلم

رئیس کنفدراسیون بین المللی تیراندازی تمرینی در روسیه با شلیک سلاح کلت به سوی صفحه های فلزی، موسیقی نواخت و یک ارکستر کوچک را همراهی کرد.

55 آنلاین: رئیس کنفدراسیون بین المللی تیراندازی تمرینی در روسیه با شلیک سلاح کلت به سوی صفحه های فلزی، موسیقی نواخت و یک ارکستر کوچک را همراهی کرد.موسیقی, اسلحه, ارکستر کوچک, فیلم


یک کشته در پی تیراندازی در ایالت میشیگان آمریکا
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات