طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیجاده ای که دوبار در روز ناپدید می شود!

جاده ای که دوبار در روز ناپدید می شود!

مازراتی 2017، سلطان جاده ها دوباره برگشت

اگر در آینده ای نزدیک قصد سفر به فرانسه را دارید، مراقب جاده هایی که از آن عبور می کنید باشید. آن ها ممکن است ناگهان ناپدید شوند...

برترین ها: اگر در آینده ای نزدیک قصد سفر به فرانسه را دارید، مراقب جاده هایی که از آن عبور می کنید باشید. آن ها ممکن است ناگهان ناپدید شوند...

جاده «Passage du Gois» که خلیج «Burnёf» را به جزیره «Noirmoutier» متصل می کند، نه تنها منحصربفرد است بلکه بسیار خطرناک است. این جاده 4.5 کیلومتری وقتی جزر و مد به حداکثر می رسد چهار متر زیر آب می روند و کاملا ناپدید می شود. بنابراین مردم تنها دوبار در روز به مدت چند ساعت می توانند از این جاده استفاده کنند. پانل های ویژه ای در دو طرف جاده نشان می دهند که چه زمانی استفاده از این جاده بی خطر است. اما با این حال گاهی مردم در این شرایط خطرناک گیر می افتند، اما خوشبختانه برج های نجات بلندی برای مردم وجود دارد تا از آن بالا روند و منتظر نجات باشند.

ناپدید, ناپدید, فرانسه, جاده دوبار ناپدید شود!

خطرناک, جاده, فرانسه, ناپدید

خطرناک, ناپدید, فرانسه, جاده دوبار ناپدید شود!

جاده, ناپدید, جاده, جاده دوبار ناپدید شود!

خطرناک, جاده, ناپدید, جاده دوبار ناپدید شود!

فرانسه, خطرناک, جاده, جاده دوبار ناپدید شود!

خطرناک, جاده, فرانسه, جاده دوبار ناپدید شود!

فرانسه, جاده, فرانسه, جاده دوبار ناپدید شود!

ترس از طوفان دوباره مسافران را راهی جاده ها کرد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات