طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

دیدنی و خواندنیجادوی رنگ ها (60)

گزیده ای از نقاشی های برتر جهان اثر نقاشان و هنرمندان بزرگ تاریخ، دستمایه سری جدید مطالبمان با عنوان «جادوی رنگ ها» است.

گزیده ای از نقاشی های برتر جهان اثر نقاشان و هنرمندان بزرگ تاریخ، دستمایه سری جدید مطالبمان با عنوان «جادوی رنگ ها» است. برای درک نقاشی باید مکث کرد، به آن خیره شد و در آن غرق شد، در نقطه به نقطه آن. همین نقطه ها و جزئیات است که یک نقاشی را نسبت به نقاشی های دیگر ممتاز میکند. امیدواریم این مطالب هم مورد استقبال شما عزیزان بخصوص هنردوستان قرار بگیرد، ما را مثل همیشه با نظراتتان یاری کنید.


*********
خرگوش جوان - 1502

اثری از آلبرت دورِر

سبک رئالیسم


برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, جادوی رنگ

برترین نقاشی ها


مفهوم شب - 1927

اثری از رنه ماگریت

سبک سورئالیسم


برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, جادوی رنگرودولف دوم - 1527 تا 1593

اثری از جوزپه آرچیمبولدو

سبک باروک


برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, جادوی رنگپرتره ای از آمبروسی وُلارد - 1910

اثری از پابلو پیکاسو

سبک کوبیسم


برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, جادوی رنگخودشیفتگی - 1597 تا 1599

اثری از کاراواجو

سبک باروک


برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, جادوی رنگلاس میناس - 1656

اثری از دیگو والازکوئز

سبک رمانتیسیسم


برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, جادوی رنگبرزگر - 1906

اثری از وینسنت ون گوگ

سبک امپرسیونیسم


برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, جادوی رنگراه آهن - 1877

اثری از کلوئد مانت

سبک امپرسیونیسم


برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, جادوی رنگ پسری با پیپ - 1905

اثری از پابلو پیکاسو

سبک اکسپرسیونیسم


برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, جادوی رنگ مسخره کردن مسیح - 1909

اثری از امیلی نولد

سبک اکسپرسیونیسم


برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, جادوی رنگدریای یخی - 1820

اثری از کاسپر دیوید فردریچ

سبک رئالیسم


برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, جادوی رنگنیلوفرهای آبی - 1906

اثری از کلوئد مانت

سبک امپرسیونیسم


برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, جادوی رنگرمزها و صورت فکلی - 1941

اثری از ژان میرو

سبک سورئالیسم

برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, جادوی رنگسودا - 1891

اثری از ادوارد مانت

سبک اکسپرسیونیسم


برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, برترین نقاشی ها, جادوی رنگ


facebook google telegram twitter whatsApp