طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیجام جهانی پرتاب پستانک

جام جهانی پرتاب پستانک

ایران ۸-۰ روسیه(بخش دوم) | فیلم خلاصه فینال جام جهانی کشتی فرنگی

مسابقات عجیب زیادی در جهان وجود دارند که شاید از نظر دیگران کاملا بی فایده و از سر دلخوشی جلوه کنند اما خیلی های دیگر آن را به شدت جدی می گیرند.

وبسایت مشرق: مسابقات عجیب زیادی در جهان وجود دارند که شاید از نظر دیگران کاملا بی فایده و از سر دلخوشی جلوه کنند اما خیلی های دیگر آن را به شدت جدی می گیرند.یکی از این مسابقات که حتی برای آن جام جهانی نیز در نظر گرفته اند، مسابقه جهانی پرتاب پستانک است که جدیدترین دوره آن در فرانکفورت آلمان برگزار شده است. هرکس بتواند پستانک را از دهان خود به مسافت بیشتری پرتاب کند، قهرمان دنیا خواهد شد.

آلمان, جام جهانی, پرتاب پستانک, جام جهانی پرتاب پستانک

پرتاب پستانک, عجیب, مسابقه, آلمان, جام جهانی

جام جهانی, پرتاب پستانک, عجیب, جام جهانی پرتاب پستانک

پرتاب پستانک, آلمان, عجیب, جام جهانی پرتاب پستانک

مسابقه, آلمان, عجیب, جام جهانی پرتاب پستانک

پرتاب پستانک, جام جهانی, عجیب, جام جهانی پرتاب پستانک

جام جهانی, مسابقه, آلمان, جام جهانی پرتاب پستانک

مسابقه, مسابقه, پرتاب پستانک, جام جهانی پرتاب پستانک

پرتاب پستانک, عجیب, آلمان, جام جهانی پرتاب پستانک

عجیب, پرتاب پستانک, مسابقه, جام جهانی پرتاب پستانک

آلمان, مسابقه, عجیب, جام جهانی پرتاب پستانک

پرتاب پستانک, آلمان, عجیب, جام جهانی پرتاب پستانک

ایران ۸-۰ روسیه(بخش اول) | فیلم خلاصه فینال جام جهانی کشتی فرنگی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات