طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلماگر بیش از حد بخوابیم چه اتفاقی برایمان می افتد؟

اگر بیش از حد بخوابیم چه اتفاقی برایمان می افتد؟

وقتی عطسه می کنید چه اتفاقی می افتد؟

تا به حال فکر کرده اید اگر بیش از حد بخوابید چه اتفاقی برایتان می افتد؟ اگر برای مدت زمان عمده تخت خوابتان را ترک نکنید، لطمات زیادی به سلامتی شما وارد می شود.

مجله دیجی کالا: تا به حال فکر کرده اید اگر بیش از حد بخوابید چه اتفاقی برایتان می افتد؟ اگر برای مدت زمان عمده تخت خوابتان را ترک نکنید، لطمات زیادی به سلامتی شما وارد می شود.

سال ها پیش ناسا به یک نفر ۱۸ هزار دلار داد تا به مدت ۷۰ روز در یک یک تخت خواب دراز بکشد. بلاهای زیادی بر سر او رفت!فیلم, سلامتی, افراطی, خوابیدن


فیلم وقتی بمب اتم زیر زمین منفجر شود چه اتفاقی می افتد
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات