طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیخطوط جذاب و رنگارنگ عابرپیاده در مادرید

خطوط جذاب و رنگارنگ عابرپیاده در مادرید

روغن زیتون های قاچاق در بسته بندی های رنگارنگ / ضرورت طرح توسعه زیتون در کشور

خطوط عابرپیاده معمولا بسیار خسته کننده هستند. هرچند واقعا وظیفه حیاتی در زندگی ما دارند اما بیشتر آن ها خطوط کسل کننده سفیدی هستند که در زمینه خاکستری آسفالت کشیده شده اند.

برترین ها: خطوط عابرپیاده معمولا بسیار خسته کننده هستند. هرچند واقعا وظیفه حیاتی در زندگی ما دارند اما بیشتر آن ها خطوط کسل کننده سفیدی هستند که در زمینه خاکستری آسفالت کشیده شده اند. اما برای هنرمند بلغاری «Christo Guelov» این خطوط خسته کننده نیستند، البته نه تا زمانی که کارش با آن ها به پایان نرسیده است. این هنرمند خطوط عابر پیاده مادرید را به قطعات رنگارنگ هنری تبدیل می کند. کریستو با استفاده از رنگ های قابل توجه و طرح های هندسی به تاسیسات عمومی شهری روح زندگی می دهد. از نظر او این فقط یک پروژه زیبایی شناسی نیست بلکه امیدوار است خطوط برجسته و رنگی هوشیاری رانندگان و پیاده ها را نیز بهبود بخشد.

خط کشی, هنر خیابانی, خط کشی, خطوط رنگارنگ عابرپیاده مادرید

رنگارنگ, عابر پیاده, مادرید, خط کشی, هنر خیابانی

رنگارنگ, رنگارنگ, خط کشی, خطوط رنگارنگ عابرپیاده مادرید

عابر پیاده, مادرید, خط کشی, خطوط رنگارنگ عابرپیاده مادرید

مادرید, رنگارنگ, خط کشی, خطوط رنگارنگ عابرپیاده مادرید

رنگارنگ, عابر پیاده, مادرید, خطوط رنگارنگ عابرپیاده مادرید

هنر خیابانی, مادرید, رنگارنگ, خطوط رنگارنگ عابرپیاده مادرید

عابر پیاده, خط کشی, رنگارنگ, خطوط رنگارنگ عابرپیاده مادرید

رنگارنگ, خط کشی, مادرید, خطوط رنگارنگ عابرپیاده مادرید

مادرید, هنر خیابانی, عابر پیاده, خطوط رنگارنگ عابرپیاده مادرید

مادرید, عابر پیاده, هنر خیابانی, خطوط رنگارنگ عابرپیاده مادرید

فیلم حواشی بایرن مونیخ قبل از دیدار با رئال مادرید
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات