طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمخنده یعنی مجوز عبور!

خنده یعنی مجوز عبور!

صدور مجوز نخستین کانون ترویج کشاورزی شهری ایران

یک کمپانی سوئدی موفق به طراحی و ساخت خودروهای خودرانی شده که برای تعامل با عابران پیاده به آنها لبخند زده و اجازه عبور از خیابان را به آنها می دهد.

خبرگزاری ایسنا: یک کمپانی سوئدی موفق به طراحی و ساخت خودروهای خودرانی شده که برای تعامل با عابران پیاده به آنها لبخند زده و اجازه عبور از خیابان را به آنها می دهد. افزایش استفاده از خودروهای خودران در شهرهای پر جمعیت، سبب کاهش ترافیک و همچنین ایمن تر شدن جاده ها می شود اما با این حال هنوز نحوه دقیق تعامل این خودروها با عابران پیاده به وضوح مشخص نیست.

خنده, تکنولوژی, اتومبیل خودران, خنده یعنی مجوز عبور!

فیلم, تکنولوژی, اتومبیل خودران, خنده

به گفته تیم سازنده این خودروها در شرکت  Semcon، از هر 10 عابر پیاده، 8 نفر از آنها به هنگام عبور از خیابان ها و جاده های شلوغ با رانندگان خودروها ارتباط چشمی برقرار کرده و از تصمیم راننده برای حرکت یا توقف مطلع می شوند اما مشکل زمانی شروع می شود که خودرو فاقد راننده باشد و عابران پیاده درکی از عملکرد و تصمیم آن نداشته باشند.

متخصصان کمپانی Semcon برای برطرف کردن این مشکل دست به ساخت خودروهایی زدند که دارای یک پنجره مشبک، حسگرهای پیشرفته، دوربین ردیاب پیشرفته و حسگرهای لیزری در قسمت جلوی خودرو هستند و از این طریق با عابران پیاده ارتباط برقرار می کنند.

حسگرهای تعبیه شده در پنجره جلوی این خودروها توانایی ردیابی حرکت سر عابران پیاده را داشته و می توانند از این طریق تصمیمات این عابران را درک کنند. بر روی این پنجره مشبک نوار نورانی وجود دارد که به هنگام توقف و اجازه عبور به عابران، به شکل لبخند در می آید.

فیلم, تکنولوژی, اتومبیل خودران, خنده یعنی مجوز عبور!


هنگامیکه این خودروها به عابران لبخند نمی زنند، سیستم یک خط صاف را نشان می دهد و این بدان معنی است که عابران در آن زمان اجازه عبور ندارند.

در تصاویر منتشر شده از این خودروها، این پنجره های مذکور بر روی خودرو مزدا 6 نصب شده اما هنوز اطلاعات بیشتری در مورد این خودروها و عملکرد دقیق آنها منتشر نشده است.

توجه به ثبت نام در مراکز مجوز دار قبل دبستانی برای انجام سنجش
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات