طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیخودروی شیشه ای پونتیاک

خودروی شیشه ای پونتیاک

ظهور دوباره خودروی زیبای کارما

این خودرو پونتیاک کلاسیک در نیویورک با هزینه 25،000 دلار ساخته شده است، اما پس از تغییرات اعمال شده (تغییر جنس بدنه به تلق شیشه ای) به این خودرو در حال حاضر حدود 400،000 دلار ارزش پیدا کرده است.

وبسایت مشرق: این خودرو پونتیاک کلاسیک در نیویورک با هزینه 25،000 دلار ساخته شده است، اما پس از تغییرات اعمال شده (تغییر جنس بدنه به تلق شیشه ای) به این خودرو در حال حاضر حدود 400،000 دلار ارزش پیدا کرده است.

پونتیاک, خودرو, پونتیاک, خودروی شیشه پونتیاک

نیویورک, شیشه ای, خودرو, پونتیاک

شیشه ای, خودرو, پونتیاک, خودروی شیشه پونتیاک

پونتیاک, خودرو, پونتیاک, خودروی شیشه پونتیاک

خودرو, شیشه ای, نیویورک, خودروی شیشه پونتیاک

پونتیاک, شیشه ای, پونتیاک, خودروی شیشه پونتیاک

خودرو, شیشه ای, پونتیاک, خودروی شیشه پونتیاک

خودروی مرسدس با طراحی لینکین پارک
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات