طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمکاهش 40درصدی تولید محصولات چرمی در داخل کشور فیلم

کاهش 40درصدی تولید محصولات چرمی در داخل کشور فیلم

پیگیری تولید محصولات پژو با داخلی ســازی ۲۰ درصدی در مجلس

تولید محصولات چرمی در کشور با مشکلات جدی روبرو شده است.

کاهش, محصولات, دانلود, درصدی تولید محصولات چرمی داخل کشور

کاهش, محصولات, دانلود, صنعت, فیلم, چرم

به نقل از گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ تولید محصولات چرمی در کشور با مشکلات جدی روبرو شده است.
کاهش,محصولات,دانلود,صنعت,فیلم,چرم,دانلود,محصولات,چرم,فیلم,صنعت,کاهش


لینک دانلود


افزایش 30 درصدی تولید محصولات کشاورزی با استفاده ازپساب استخرهای پرورش ماهی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات