طاها پخش | TahaPakhsh.Ir

دیدنی و خواندنیدل مشغولیای ویکتور نونز (12)

مجموعه پیش رو گزیده ای از آثار هنرمند پرتغالی «ویکتور نونز» (Victor Nunes) و دیگر هنرمندان است که از ترکیب ساده تصاویر نقاشی شده و اشیاء گوناگون تشکیل شده است.

مجموعه پیش رو گزیده ای از آثار هنرمند پرتغالی «ویکتور نونز» (Victor Nunes) و دیگر هنرمندان است که از ترکیب ساده تصاویر نقاشی شده و اشیاء گوناگون تشکیل شده است. ویکتور نونز به هرچیزی که لمس می کند یک هدف جدید می دهد. او با کمک اشیای متفاوت اطرافش و خطوط ساده، تصاویر سرگرم کننده ای خلق می کند و با همین خلاقیت نابش حسابی مشهور و محبوب شده است.

در کنار برترین ها با «دل مشغولیای ویکتور نونز» همراه باشید.

 *******

هنرمند, کلاژ, آرت, دل مشغولیای ویکتور نونز

خلاقیت, جالبترین ها, نونز, هنرمند, کلاژ, آرت

جالبترین ها, نونز, هنرمند, دل مشغولیای ویکتور نونز

خلاقیت, هنرمند, جالبترین ها, دل مشغولیای ویکتور نونز

آرت, خلاقیت, هنرمند, دل مشغولیای ویکتور نونز

کلاژ, هنرمند, نونز, دل مشغولیای ویکتور نونز

جالبترین ها, هنرمند, آرت, دل مشغولیای ویکتور نونز

آرت, هنرمند, نونز, دل مشغولیای ویکتور نونز

کلاژ, آرت, نونز, دل مشغولیای ویکتور نونز

نونز, آرت, خلاقیت, دل مشغولیای ویکتور نونز

کلاژ, خلاقیت, جالبترین ها, دل مشغولیای ویکتور نونز

هنرمند, کلاژ, جالبترین ها, دل مشغولیای ویکتور نونز

هنرمند, خلاقیت, جالبترین ها, دل مشغولیای ویکتور نونز

کلاژ, آرت, هنرمند, دل مشغولیای ویکتور نونز

جالبترین ها, آرت, نونز, دل مشغولیای ویکتور نونز

خلاقیت, هنرمند, آرت, دل مشغولیای ویکتور نونز

facebook google telegram twitter whatsApp