طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمسفر به خوشه ی ستاره ای ترزان 5

سفر به خوشه ی ستاره ای ترزان 5

سفر به خوشه ی ستاره ای ترزان 5

زمانی کهکشان راه شیری پر از خوشه های ستاره ای کروی بود. در سال های اولیه ای که کهکشان ما تازه شکل گرفته بود، هزاران خوشه ی ستاره ای کروی در آن وجود داشت. اکنون کمتر از ۲۰۰ عدد از آن ها باقی مانده است. این خوشه های ستاره ای در گذر زمان کم کم با برخورد به یکدیگر در مرکز کهکشان از بین رفتند.

مجله دیجی کالا - مهدی مومن زاده: زمانی کهکشان راه شیری پر از خوشه های ستاره ای کروی بود. در سال های اولیه ای که کهکشان ما تازه شکل گرفته بود، هزاران خوشه ی ستاره ای کروی در آن وجود داشت.

اکنون کمتر از ۲۰۰ عدد از آن ها باقی مانده است. این خوشه های ستاره ای در گذر زمان کم کم با برخورد به یکدیگر در مرکز کهکشان از بین رفتند.

بنابراین همه ی خوشه های باقی مانده متعلق به همان زمان هستند و تا به حال خوشه ی جدیدی بوجود نیامده است چرا که شرایط دیگر مناسب بوجود آمدن خوشه های کروی نیست.

ویدیویی که در زیر می بینید نشان می دهد که اگر بخواهیم از زمین به سوی خوشه ی ستاره ای «ترزان ۵» (Terzan 5) برویم، سفرمان چگونه خواهد بود. در نهایت عکسی از این خوشه را می بینیم که توسط تلسکوپ هابل گرفته شده است.

اکنون مشخص شده که این خوشه نه تنها دارای ستاره هایی است که در روزهای اولیه ی کهکشان راه شیری بوجود آمده بلکه ستاره هایی با سن ۷ میلیارد سال دارد که در یک دوره ی ستاره زایی دیگر متولد شده اند.نجوم, ناسا, ستاره ها, فیلم, سفر


سفر به نزدیکترین ستاره چقدر طول می کشد؟
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات