طاها پخش

دیدنی و خواندنیشادی یعنی... (28)

در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی خاصی دارد. اتفاقاتی که بهانه ای دلچسب برای داشتن یک حس خوب و تکرار نشدنی هستند، حسی که هر چند کوتاه باشد، ولی تاثیر بسزایی بر روح و آرامش آدمی دارد. حسی که همه ی ما آن را با "شادی" می شناسیم.

برترین ها: در زندگی همه ما رخ داده است؛ لحظه ها و اتفاقات کوچکی که شاید بسیار ویژه نباشند، ولی دلچسبی و لذت بخشی آن لحظه ها و اتفاقات بسیار بزرگ است و شیرینی خاصی دارد. اتفاقاتی که بهانه ای دلچسب برای داشتن یک حس خوب و تکرار نشدنی هستند، حسی که هر چند کوتاه باشد، ولی تاثیر بسزایی بر روح و آرامش آدمی دارد. حسی که همه ی ما آن را با "شادی" می شناسیم. 


شادی یک حس انسانی است که هیچگاه نمی توان آن را با کلمات و واژه ها توصیف کرد، همان طور که ناراحتی و یا عشق هیچگاه قابل وصف روی کاغذ نبوده اند، ما نیز به همین علت روی به مصداق ها و اتفاقاتی که باعث ایجاد حس شادی می شوند، آورده ایم. مجله اینترنتی برترین ها در نظر دارد طی سری مطالب جدیدی که با عنوان "شادی یعنی..." آغاز کرده است، این لحظات و اتفاقات شیرینی که در زندگی تمامی ما وجود دارد را در قالب های زیبا در خدمت شما عزیزان قرار دهد. فتوگراف هایی که ترجمه و تولید از نسخه محبوب لاتین آن یعنی "Happiness Is" هستند و امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرند.

شما هم می توانید در بخش نظرات شادی های خود را با ما در میان بگذارید.


***************

شادی یعنی, تصویر نوشت, جالبترین ها, شادی یعنی

جالبترین ها, عکس نوشت, خوشحالی یعنی, شادی یعنی

خوشحالی یعنی, تصویر نوشت, شادی یعنی, شادی یعنی

جالبترین ها, جالبترین ها, تصویر نوشت, شادی یعنی

خوشحالی یعنی, جالبترین ها, شادی یعنی, شادی یعنی

خوشحالی یعنی, جالبترین ها, خوشحالی یعنی, شادی یعنی

شادی یعنی, تصویر نوشت, خوشحالی یعنی, شادی یعنی

تصویر نوشت, خوشحالی یعنی, شادی یعنی, شادی یعنی

شادی یعنی, تصویر نوشت, جالبترین ها, شادی یعنی

خوشحالی یعنی, شادی یعنی, خوشحالی یعنی, شادی یعنی

تصویر نوشت, جالبترین ها, شادی یعنی, شادی یعنی

شادی یعنی, جالبترین ها, خوشحالی یعنی, شادی یعنی

تصویر نوشت, خوشحالی یعنی, شادی یعنی, شادی یعنی

جالبترین ها, شادی یعنی, تصویر نوشت, شادی یعنی

شادی یعنی, جالبترین ها, تصویر نوشت, شادی یعنی

facebook google telegram twitter whatsApp