طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمعقب کشیدن ساعت رسمی در کشور فیلم

عقب کشیدن ساعت رسمی در کشور فیلم

ساعت رسمی کشور امشب یک ساعت به عقب کشیده می شود

بر اساس قانون نغییر ساعت رسمی در کشور امشب راس ساعت 24 یک ساعت به عقب کشیده می شود.

تغییر ساعت در کشور, فیلم, دانلود, عقب کشیدن ساعت رسمی کشور

تغییر ساعت در کشور, فیلم, دانلود, ساعت رسمی ایران, ساعت

به نقل از گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس قانون نغییر ساعت رسمی در کشور امشب راس ساعت 24 یک ساعت به عقب کشیده می شود.تغییر ساعت در کشور,فیلم,دانلود,ساعت رسمی ایران,ساعت,ساعت رسمی ایران,فیلم,دانلود,تغییر ساعت در کشور,ساعتلینک دانلود فیلم


ساعت رسمی کشور یک ساعت عقب می رود
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات