طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیفسفر سوزی! (37)

فسفر سوزی! (37)

استفاده عربستان از بمب های فسفری

تست هوش، معما، چیستان و یا هر نام دیگری که برایش انتخاب شده است، در این جا قرار است با این گونه سوالاتی که هوش و تمرکز شما را نشانه گرفته، کمی فسفر بسوزانیم و توانایی ذهن خود را محک بزنیم.

برترین ها: تست هوش، معما، چیستان و یا هر نام دیگری که برایش انتخاب شده است، در این جا قرار است با این گونه سوالاتی که هوش و تمرکز شما را نشانه گرفته، کمی فسفر بسوزانیم و توانایی ذهن خود را محک بزنیم.

******

در ابتدا می رویم سراغ پاسخ های سوالات شماره قبل:

جواب سوال شماره 1:

خب احتمالا هر دو ملوان به سمت یکدیگر ایستاده بوده اند! 

جواب سوال شماره 2:

این پل تحمل اضافه بار را دارد! به نظر شما پس از طی مسافت 15 کیلومتر، 200 گرم از سوخت این کامیون مصرف نشده است؟ 

جواب سوال شماره 3:

گزینه 4

از چپ به راست، در هر مرحله قطعه عددی برتصویر شده و کوچکترین عدد آن حذف میشود.

جواب سوال شماره 4:

حتما با ژمینا

فرض کنید تمینا دروغگو و ژمینا راستگو باشد، اگر سوال را از ژمینا پرسیده باشیم، جواب بله خواهد بود. اگر از تمینا پرسیده باشیم از آنجایی که او دروغ میگوید پاسخش خیر خواهد بود.

فرض کنید تمینا راستگو و ژمینا دروغگو باشد، اگر سوال را از ژمینا پرسیده باشیم جواب بله خواهد بود (چون دروغگوست) و اگر از تمینا پرسیده باشیم از آنجایی که او راست میگوید پاسخش خیر خواهد بود. در هرصورت مکالمه با ژمینا انجام پذیرفته است.

جواب سوال شماره 5:

 گزینه 4 می باشد.

الآن می رویم سراغ سوال های امروز:

1. بگویید که در عکس چند اختلاف میبینید؟

معما, معما, هوش و ذکاوت, فسفر سوزی!

هوش و ذکاوت, فسفر سوزی, چیستان, معما

 پاسخ و حدسیات خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

جواب سوالات فردا منتشر می شود. 


2. به صورت های زیر نگاه کنید، یکی از آنها چهره اش نمایانگر احساس واقعی اش نیست! آیا می توانید او را بیابید و احساس وافعی اش را هم تعیین کنید؟!

چیستان, فسفر سوزی, معما, فسفر سوزی!

 پاسخ و حدسیات خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

جواب سوالات فردا منتشر می شود.


3. چه عددی را باید در انتهای رشته زیر قرار دهید؟ 

4 4 3 4 6 2 4 2 4 _

معما, چیستان, فسفر سوزی, فسفر سوزی!

 پاسخ و حدسیات خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

جواب سوالات فردا منتشر می شود. 


4. می خواهیم اعداد 1 تا 12 را به گونه ای روی این مثلث (هر عدد درون یک دایره) قرار دهیم، که مجموع اعداد هر ضلع، مساوی 36 باشد.

برای ساده تر شدن کار، عدد 12 را در یکی از رئوس در نظر بگیرید. به یاد داشته باشید که می خواهیم از همه اعداد مذکور، یک بار و فقط یک بار استفاده کنیم.

هوش و ذکاوت, فسفر سوزی, چیستان, فسفر سوزی!

 پاسخ و حدسیات خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

جواب سوالات فردا منتشر می شود.


5. به شکل زیر خوب توجه کنید. آیا می توانید تعداد چهارگوش های شکل را بشمارید؟

هوش و ذکاوت, چیستان, فسفر سوزی, فسفر سوزی!

 پاسخ و حدسیات خود را در قسمت نظرات ارسال کنید.

جواب سوالات فردا منتشر می شود. 

استفاده از بمب های فسفری آمریکا در یمن
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات