طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیقدیمی ترین مومیایی اروپا را ببینید

قدیمی ترین مومیایی اروپا را ببینید

عکس های قدیمی ترین مومیایی اروپا را ببینید

باستان شناسان پس از بررسی های لازم روی این مومیایی مشخص کردند که قدمت آن به 5300 سال قبل بازمی گردد.

وبسایت باشگاه خبرنگاران:  25 سال قبل در سال 1991 بود که گروهی از کوهنوردان در مرز بین اتریش و ایتالیا یک مومیایی پیدا کردند که قدیمی ترین مومیایی کشف شده در اروپا لقب گرفت.

قدیمی ترین, کشف, مومیایی, قدیمی مومیایی اروپا ببینید

مومیایی, قدیمی ترین, کشف

کشف, قدیمی ترین, مومیایی, قدیمی مومیایی اروپا ببینیدباستان شناسان پس از بررسی های لازم روی این مومیایی مشخص کردند که قدمت آن به 5300 سال قبل بازمی گردد.

مومیایی, کشف, قدیمی ترین, قدیمی مومیایی اروپا ببینیداین روز ها دانشمندان باستان شناسی بررسی های بیشتری روی این مومیایی انجام داده اند و در بررسی های جدید مشخص شده است که این جنازه با یک تیر از پشت سر مرده است.

عکس های قدیمی ترین سازه کنار دریا را ببینید
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات