طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیقوی ترین مرد ایران در عصر ناصرالدین شاه

قوی ترین مرد ایران در عصر ناصرالدین شاه

عکس های قوی ترین مرد ایران در عصر ناصرالدین شاه

حاج ابراهیم یزدی، نوجوانی بیشتر نبود که به درد پا مبتلا شد؛ بعد از آنکه اطبا ورزش را به او توصیه کردند به کشتی روآورد و به خاطر اندام درشت و هیکل تنومندش پشت همه پهلوانان شهر را به خاک مالید.

وبسایت فرادید: حاج ابراهیم یزدی معروف به یزدی بزرگ، پهلوان اول ایران و دارالخلافه قاجار در عصر ناصرالدین شاه بود که به فرمان او از یزد به تهران آمد و بعد شکست حریفان، بازوبند پهلوان اولی را از ناصرالدین شاه دریافت کرد.

حاج ابراهیم یزدی، نوجوانی بیشتر نبود که به درد پا مبتلا شد؛ بعد از آنکه اطبا ورزش را به او توصیه کردند به کشتی روآورد و به خاطر اندام درشت و هیکل تنومندش پشت همه پهلوانان شهر را به خاک مالید.

آوازه پهلوان جوان وقتی 20 ساله بود به تهران رسید و ناصرالدین شاه دستور داد او را به پایتخت بیاورند. نقل شده است ابراهیم طی مسیر یزد تا تهران در همه شهرها مورد استقبال قرار گرفت تا در شب عید نوروز سال 1266 قمری در میدان ارگ تهران به حضور شاه رسید. در جریان جشن های عید نوروز شاه دستور داد پهلوان جوان برای نشان دادن قدرت خود با پهلوان اول و دوم دربار یعنی پهلوان مراغه ای و شعبان سیاه کشتی بگیرد. در همان روز ابراهیم با زمین زدن دو پهلوان نامی، پهلوان اول پایتخت شد و بازوبند پهلوانی به بازویش بسته شد.

بعد از آنکه بازوبند پهلوان اولی به بازوی ابراهیم بسته شد ناصرالدین شاه امر کرد از سراسر ایران پهلوانان نامی برای کشتی گرفتن به تهران بیایند و در حضور او با ابراهیم جوان مبارزه کنند. از آن روز هر از چندی مردان قدرتمند ولایات متفاوت داوطلب کشتی می شدند که یکی بعد از دیگری مغلوب می شدند.

گفته می شود حاج ابراهیم در همه عمر پشتش به خاک نرسید و بعد از آنکه در 50 سالگی در کشتی با پهلوان اکبرخراسانی مساوی شد بازوبند پهلوان اولی را واگذار می کند؛ او حتی در هنگام سفر شاه به روسیه نیز با کشتی گیر روس مبارزه کرده و پیروز شد.

یزدی بزرگ بعد از واگذاری بازوبند به علت علاقه شاه از او لقب "پهلوان باشی" گرفت و مقرر شد در دربار به کشتی گیران جوان آموزش بدهد. در اواخر عمر حاج ابراهیم بار دیگر درد پا به سراغش می آید و تا مرگش به سال 1322 قمری مجبور می شود با عصا راه برود.

از دوران جوانی ابراهیم عکسی در دست نیست اما "رضا عکاس باشی" عکاس مخصوص ناصرالدین شاه عکسی از دوران بعد از پهلوان اولی گرفته که او را با لباس کشتی و عصایی در دست نشان می دهد. در دو تصویر دیگر که منسوب به آنتوان سوریوگین است و مربوط به مراسم جشن های نوروز و کشتی باستانی در کاخ گلستان، او با عصا در کنار گود و در حال تماشای کشتی دیده می شود.

قاجار, قوی ترین, قوی ترین, قوی مرد ایران عصر ناصرالدین شاه

مرد, ایران, ناصرالدین شاه, قاجار, قوی ترین

قاجار, ایران, مرد, قوی مرد ایران عصر ناصرالدین شاه

قوی ترین, مرد, ایران, قوی مرد ایران عصر ناصرالدین شاه

مهندس آلمانی عکاس عصر ناصرالدین شاه
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات