طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیمسافرت این خانواده هیچ وقت تمام نمی شود

مسافرت این خانواده هیچ وقت تمام نمی شود

عکس های مسافرت این خانواده هیچ وقت تمام نمی شود

یک خانواده کالیفرنیایی 8 سال است که در سفر هستند.

وبسایت باشگاه خبرنگاران: خانواده لین اهل سانتا باربارا از ایالت کالیفرنیای آمریکا 8 سال اخیر عمر خود را در حال مسافرت در تریلر ماشین خود سر کرده اند.

سفر, کالیفرنیا, مسافرت, مسافرت خانواده وقت تمام

سفر, مسافرت, کالیفرنیا

کالیفرنیا, سفر, مسافرت, مسافرت خانواده وقت تمامدان و مارلین لین سه بچه به نام های آوا، میلا و لوکا دارند که در این 8 سال همه با هم در آمریکای شمالی در حال گردش هستند و در همین اواخر هم در لابرادور کانادا دیده شده اند.

سفر, کالیفرنیا, مسافرت, مسافرت خانواده وقت تمام


مسافرت, کالیفرنیا, سفر, مسافرت خانواده وقت تمامگفتنی است این زوج سفر بی پایان خود را از زمانی که نخستین بچه آن ها به جهان آمده است، آغاز کردند و بچه های آن ها در تریلر خودشان درس می خوانند و دان، پدر خانواده هم یک طراح وبسایت است که هزینه های سفر را تأمین می کند.

کشته شدن تمامی اعضای یِک خانواده سوری بِه دست نیروهای مرزبانی ترکیه
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات