طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلممکالمه بی سیم شهید حسن باقری با فرماندهان دفاع مقدس فیلم

مکالمه بی سیم شهید حسن باقری با فرماندهان دفاع مقدس فیلم

پیکر مطهر 9 شهید گمنام دفاع مقدس وارد شیراز شد

مکالمه بی سیم شهید حسن باقری با فرماندهان دفاع مقدس شامل اعلام رمز عملیات توسط سردار رضایی، مکالمه بی سیم سردار صفوی و شهید زین الدین و دیگر فرماندهان با شهید باقری را مشاهده می کنید.

فرمانده, دفاع مقدس, غلامحسین افشردی, مکالمه سیم شهید حسن باقری فرماندهان دفاع مقدس

فرمانده, دفاع مقدس, غلامحسین افشردی, سردار, مکالمه, حسن باقری, فیلم, شهید, دانلود

به نقل از گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ مکالمه بی سیم شهید غلامحسین افشردی معروف به شهید حسن باقری با فرماندهان دفاع مقدس شامل اعلام رمز عملیات توسط سردار رضایی، مکالمه بی سیم سردار صفوی و شهید زین الدین و دیگر فرماندهان با شهید باقری را مشاهده می کنید.

فرمانده,دفاع مقدس,غلامحسین افشردی,سردار,مکالمه,حسن باقری,فیلم,شهید,دانلود


لینک دانلود
ورود پیکر مطهر ۹ شهید گمنام دفاع مقدس به شیراز
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات