طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمورود پیکر مرحوم گلبار نژاد به محل برگزاری مراسم فیلم

ورود پیکر مرحوم گلبار نژاد به محل برگزاری مراسم فیلم

صف ورودیه خبرنگاران به ورزشگاه ماراکانا، محل برگزاری مراسم افتتاحیه فیلم

در این فیلم ورود پیکر مرحوم بهمن گلبار نژاد به محل برگزاری مراسم در فدراسیون جانبازان و معلولین را می بینید.

بهمن گلبارنژاد, مرحوم, فدراسیون جانبازان و معلولین, ورود پیکر مرحوم گلبار نژاد محل برگزاری مراسم

بهمن گلبارنژاد, مرحوم, فدراسیون جانبازان و معلولین, ورود پیکر, دانلود, فیلم, برگزاری مراسم
به نقل از گروه فیلم و صوت ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، در این فیلم ورود پیکر مرحوم بهمن گلبار نژاد به محل برگزاری مراسم در فدراسیون جانبازان و معلولین را می بینید.
بهمن گلبارنژاد,مرحوم,فدراسیون جانبازان و معلولین,ورود پیکر,دانلود,فیلم,برگزاری مراسم


لینک دانلود

جزئیات بازگشت پیکر مرحوم گلبارنژاد فیلم
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات