طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمپریدن در استخر هتل از طبقه پنجم

پریدن در استخر هتل از طبقه پنجم

پریدن در استخر هتل از طبقه پنجم

شیرجه زدن در آب طرفداران بسیار زیادی دارد و افراد متعددی در مکان های متفاوت (دریاچه ها، استخرها و…) برای رهایی از استرس ها و مشکلات روزمره این کار را انجام می دهند. پرش از ارتفاع به این آسانی هم نیست و قبل از انجام آن قطعا باید نحوه صحیح شیرجه زدن را آموخته باشید، در غیر این صورت خطرات بسیار زیادی شما را تهدید خواهد کرد.

وب سایت روزیاتو - حامد آل محمد: شیرجه زدن در آب طرفداران بسیار زیادی دارد و افراد متعددی در مکان های متفاوت (دریاچه ها، استخرها و…) برای رهایی از استرس ها و مشکلات روزمره این کار را انجام می دهند.

پرش از ارتفاع به این آسانی هم نیست و قبل از انجام آن قطعا باید نحوه صحیح شیرجه زدن را آموخته باشید، در غیر این صورت خطرات بسیار زیادی شما را تهدید خواهد کرد.

تا به حال پیش آمده که فردی خودش را از بالکن هتل به درون استخر بیاندازد. اما پریدن از طبقه پنجم به درون آب کاری دیوانه وار و ترسناک است و دل و جرات زیادی می خواهد.

با این حال فردی تصمیم گرفته این کار را انجام دهد و شجاع بودن خود را ثابت کند. ویدیوی زیر، جزئیات این عمل خطرناک را به شما نشان خواهد داد؛ بنابراین از شما دعوت می کنیم آن را تماشا کنید.فیلم, استخر, پریدن, ارتفاع زیاد, هیجان انگیز


تصاویر خودکشی اَز طبقه 22 هتل بخاطر فشار تمرینات نیروی دریایی
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات