طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیعکس های کارت پستالی کمیاب و فریبنده از ایتالیا

عکس های کارت پستالی کمیاب و فریبنده از ایتالیا

عکس های کارت پستالی کمیاب و فریبنده از ایتالیا

اگر پس از دیدن این مجموعه تصویر برای سفر به ایتالیا برنامه ریزی نکنید، بعد هیچوقت دیگر این کار را نخواهید کرد.

برترین ها: اگر پس از دیدن این مجموعه تصویر برای سفر به ایتالیا برنامه ریزی نکنید، بعد هیچوقت دیگر این کار را نخواهید کرد. در اینجا نتیجه عشق واقعی به عکاسی سفر را مشاهده می کنید.

«هنریک سادورا» در شیکاگو زندگی و به عنوان یک عکاس کار می کند. مناظر شهری اروپا الویت و نشانه ها و لندمارک های ایتالیایی الهام بخش او هستند. هنریک مجموعه تصویر های کارت پستالی از ایتالیا ایجاد کرده که این کشور را در شکوه و زیبایی کاملش به نمایش می گذارد. کار او لایق دریافت جایزه یا به رسمیت شناختن از سوی انجمن ملی گردشگری است. تقریبا همه شگفت انگیزترین شهرها و مناظر ایتالیایی در مجموعه او هستند. هنریک مجموعه تصویر های دیدنی و فوق العاده ای هم از بلژیک، جزایر قناری و شهرهای امریکایی تهیه کرده است.

کارت پستال, کارت پستال, ایتالیا, کارت پستالی کمیاب فریبنده ایتالیا

ایتالیا, دیدنی و جالب, عکاسی در سفر, کارت پستال

کارت پستال, ایتالیا, دیدنی و جالب, کارت پستالی کمیاب فریبنده ایتالیا

کارت پستال, عکاسی در سفر, کارت پستال, کارت پستالی کمیاب فریبنده ایتالیا

عکاسی در سفر, ایتالیا, کارت پستال, کارت پستالی کمیاب فریبنده ایتالیا

کارت پستال, ایتالیا, عکاسی در سفر, کارت پستالی کمیاب فریبنده ایتالیا

عکاسی در سفر, دیدنی و جالب, کارت پستال, کارت پستالی کمیاب فریبنده ایتالیا

کارت پستال, کارت پستال, دیدنی و جالب, کارت پستالی کمیاب فریبنده ایتالیا

ایتالیا, دیدنی و جالب, کارت پستال, کارت پستالی کمیاب فریبنده ایتالیا

عکاسی در سفر, کارت پستال, دیدنی و جالب, کارت پستالی کمیاب فریبنده ایتالیا

عکاسی در سفر, ایتالیا, دیدنی و جالب, کارت پستالی کمیاب فریبنده ایتالیا

عکاسی در سفر, دیدنی و جالب, کارت پستال, کارت پستالی کمیاب فریبنده ایتالیا

کارت پستال, دیدنی و جالب, ایتالیا, کارت پستالی کمیاب فریبنده ایتالیا

پراگ، کارت پستالی ترین شهر اروپا
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات