طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دیدنی و خواندنیاین گدای 80 ساله یک سلبریتی محلی است

این گدای 80 ساله یک سلبریتی محلی است

جوان 23 ساله تفرشی قربانی شنا در آبگیر محلی

شما را با «رزی» بانوی شیک پوش بی خانمان با سبک لباس پوشیدن عجیب و رفتار و نگرشی بی خیال و رها آشنا می کنیم.

برترین ها: شما را با «رزی» بانوی شیک پوش بی خانمان با سبک لباس پوشیدن عجیب و رفتار و نگرشی بی خیال و رها آشنا می کنیم. او روح شهر است که بیش از 30 سال است هر روز در خیابان های شهر پرسه می زند و با ظاهر و رفتارش جو خاصی به فضاهای عمومی می دهد.

رزی بیش از 80 سال سن دارد. یک بانو هیچ وقت سن واقعی اش را فاش نمی کند. بعضی ها می گویند او فقط یک گداست، بعضی ها به او هیچ توجهی نشان نمی دهند و برخی او را به خاطر سبکش دوست دارند. او هر بار با لباس جدیدی که از خیریه می گیرد ظاهر می شود و از مردم طلب پول می کند. به نظر خیلی ها او یک هنرمند و تمثال مد واقعی است.

او با اندک پولی که از گدایی به دست می آورد زندگی می کند. وقتی از او بپرسید آیا به اندازه ای پول درمی آورد که بتواند غذا بخورد، پاسخ می دهد: «من هر وقت پول کافی داشته باشم غذا می خوردم و تا وقتی به اندازه کافی پول نداشته باشم چیزی نمی خورم.» بیایید با کمی کمک زندگی را برای این افراد کمی ساده تر و روشن تر کنیم.

شیک پوشی, شیک پوشی, سلبریتی, گدای ساله سلبریتی محلی

گدا, پیرزن, سلبریتی, شیک پوشی

شیک پوشی, پیرزن, سلبریتی, گدای ساله سلبریتی محلی

شیک پوشی, پیرزن, سلبریتی, گدای ساله سلبریتی محلی

سلبریتی, گدا, پیرزن, گدای ساله سلبریتی محلی

شیک پوشی, گدا, شیک پوشی, گدای ساله سلبریتی محلی

سلبریتی, شیک پوشی, گدا, گدای ساله سلبریتی محلی

گدا, پیرزن, سلبریتی, گدای ساله سلبریتی محلی

شیک پوشی, سلبریتی, پیرزن, گدای ساله سلبریتی محلی

عکس های زبیا از یک عکاس21 ساله تصاویر
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات