طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمگل احسان حاج صفی؛(سپاهان1- پرسپولیس1) فیلم

گل احسان حاج صفی؛(سپاهان1- پرسپولیس1) فیلم

شعار پرسپولیسی ها علیه حاج محمدی

گل احسان حاج صفی؛(سپاهان1- پرسپولیس1)را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.

پرسپولیس, احسان حاج صفی, گل, گل احسان حاج صفیسپاهان- پرسپولیس

پرسپولیس, احسان حاج صفی, گل, سپاهان
به نقل از گروه فیلم و صوت ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، گل احسان حاج صفی؛(سپاهان1- پرسپولیس1)را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.
پرسپولیس,احسان حاج صفی,گل,سپاهان,احسان حاج صفی,پرسپولیس,سپاهان,گل


دانلود ویدئو

از مدال برنز احسانی در پرتاب وزنه تا خط پایان ابدی برای گلبار نژاد در ریو!
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات