طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
ویدیو و فیلمگل امیدعالیشاه؛(پرسپولیس 1- سپاهان0) فیلم

گل امیدعالیشاه؛(پرسپولیس 1- سپاهان0) فیلم

فیلم گل فرشید باقری به سپاهان

گل امیدعالیشاه؛(پرسپولیس 1- سپاهان0)را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.

امیدعالیشاه, گل, سپاهان, گل امیدعالیشاهپرسپولیس سپاهان

امیدعالیشاه, گل, سپاهان, پرسپولیس
به نقل از گروه فیلم و صوت ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، گل امیدعالیشاه؛(پرسپولیس 1- سپاهان0)را در کلیپ ذیل مشاهده کنید.امیدعالیشاه,گل,سپاهان,پرسپولیس,پرسپولیس,امیدعالیشاه,گل,سپاهان


دانلود ویدئو

فیلم گل پنالتی فرید بهزادی کریمی؛ نفت تهران 0- سپاهان 1
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات