طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
دکوراسیونآنتونی رابینز | دکوراسیون منزل افراد مشهور

آنتونی رابینز | دکوراسیون منزل افراد مشهور

مایکل جردن | دکوراسیون منزل افراد مشهور

آنتونی رابینز، زاده ۲۹ فوریه ۱۹۶۰ در کالیفرنیای آمریکا، نویسنده، سخنران و مربی آمریکایی است که شهرت او در ایران به وسیله ی سری کتاب های به سوی کامیابی و قدرت نامحدود فراگیر شده است. در این قسمت می خواهیم سری به خانه ی این سخنران مشهور بزنیم و دکوراسیون داخلی آن را مورد بررسی قرار دهیم.

وب سایت دکوبوم - فائزه میرزائی: آنتونی رابینز، زاده ۲۹ فوریه ۱۹۶۰ در کالیفرنیای آمریکا، نویسنده، سخنران و مربی آمریکایی است که شهرت او در ایران به وسیله ی سری کتاب های به سوی کامیابی و قدرت نامحدود فراگیر شده است. در این قسمت می خواهیم سری به خانه ی این سخنران مشهور بزنیم و دکوراسیون داخلی آن را مورد بررسی قرار دهیم.

دکوراسیون, آنتونی رابینز, منزل افراد مشهور, دکوراسیون منزل افراد مشهور آنتونی رابینز

آنتونی رابینز, دکوراسیون, منزل افراد مشهور

حجم کلی ساختمان که در ناحیه ای با پوشش گیاهی کم قرار گرفته شبیه به خانه های کویری لاکچری طراحی شده است. بهره گیری از منظره ی قرینه و دلباز بیرونی، ایوان سرپوشیده و ارتباط آن با فضای داخلی و بهره گیری از سقف شیب دار حس آرام و آشنایی را به این خانه بخشیده است. طراحی داخلی خانه با رنگ های گرمی چون قهوه ای،کرم و شیری انجام پذیرفته همچنین به کارگیری چوب طبیعی در بسیاری از قسمت ها سبکی دنج و روستایی را به نمایش گذاشته است.

منزل افراد مشهور, آنتونی رابینز, دکوراسیون, دکوراسیون منزل افراد مشهور آنتونی رابینز

منزل افراد مشهور, آنتونی رابینز, دکوراسیون, دکوراسیون منزل افراد مشهور آنتونی رابینز

آنتونی رابینز, دکوراسیون, منزل افراد مشهور, دکوراسیون منزل افراد مشهور آنتونی رابینز

منزل افراد مشهور, دکوراسیون, آنتونی رابینز, دکوراسیون منزل افراد مشهور آنتونی رابینز

منزل افراد مشهور, آنتونی رابینز, دکوراسیون, دکوراسیون منزل افراد مشهور آنتونی رابینز

دکوراسیون, منزل افراد مشهور, آنتونی رابینز, دکوراسیون منزل افراد مشهور آنتونی رابینز

منزل افراد مشهور, آنتونی رابینز, دکوراسیون, دکوراسیون منزل افراد مشهور آنتونی رابینز

منزل افراد مشهور, آنتونی رابینز, دکوراسیون, دکوراسیون منزل افراد مشهور آنتونی رابینز

دکوراسیون, منزل افراد مشهور, آنتونی رابینز, دکوراسیون منزل افراد مشهور آنتونی رابینز

الویس پریسلی | دکوراسیون منزل افراد مشهور
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات