طاها پخش

تبلیغ پاپ آپ
تبلیغ درکار
مدگراییکفش پاشنه بلند از دیروز تا امروز

کفش پاشنه بلند از دیروز تا امروز

کفش پاشنه بلند از دیروز تا امروز

کفش پاشنه بلند کفشی است که پاشنه ای بلندتر از دیگر انواع کفش ها دارد. از این گونه کفش در مهمانی ها به علت زیبایی بیشتر استفاده می شود. در اغلب کفش های پاشنه بلند، پاشنه کفش را به صورت باریک و بلند می سازنند که خود انواع مختلفی دارد.

برترین ها: کفش پاشنه بلند کفشی است که پاشنه ای بلندتر از دیگر انواع کفش ها دارد. از این گونه کفش در مهمانی ها به علت زیبایی بیشتر استفاده می شود. در اغلب کفش های پاشنه بلند، پاشنه کفش را به صورت باریک و بلند می سازنند که خود انواع مختلفی دارد.

براساس وبگاه مد جیمی چو و کمپانی گوچی، پاشنه در حدود ۶ سانتی متر را پاشنه کوتاه، پاشنه ۸٫۵ سانتی متر را پاشنه متوسط و بیش از این را پاشنه بلند تعیین کردند. گرچه کفش پاشنه بلند امروزه به صورت انحصاری توسط زنان و دختران استفاده می شود اما در سده های گذشته مردان از طبقات متفاوت اجتماع، از کفش ها و چکمه هایی با پاشنه بلند استفاده می کردند.

در مورد این که چه کسی کفش پاشنه بلند را اختراع کرده است، هنوز اطلاعاتی در دسترس نیست اما می توان رد پای این کفش ها را از سالها قبل در کمد لباس خانم ها یافت. تاریخ استفاده از کفش های پاشنه بلند زینتی، قدمت شان به قرن ۱۶ میلادی در شهرهای بزرگ عصر رنسانس، ونیز و فلورانس برمی گردد که گاهی به ارتفاع ۷۵ سانتیمتر هم می رسید. جذاب اینکه کلیسای وقت، موافق پوشیدن این کفشهای تجملی برای نجیب زادگان ثروتمند بود چون رقصیدن و تحرک معمولی و در نتیجه ارتکاب اعمال گناهکارانه را برای زنها ناممکن می ساخت.

کفش های پاشنه بلند بر اساس قومیت، نژاد، فرهنگ و طبقه اجتماعی، مختلف ساخته می شوند. در اینجا نمونه هایی از کفش های پاشنه بلند را در دوره های متفاوت تاریخ، برایتان آورده ایم.

کفش پاشنه بلند, مدل کفش, کفش زنانه, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

کفش زنانه, مدل کفش, کفش پاشنه بلند

1500

کفش زنانه, کفش پاشنه بلند, مدل کفش, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

1800

کفش زنانه, کفش پاشنه بلند, مدل کفش, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

1920

مدل کفش, کفش زنانه, کفش پاشنه بلند, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

1922

کفش پاشنه بلند, کفش زنانه, مدل کفش, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

1925

کفش زنانه, مدل کفش, کفش پاشنه بلند, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

1938

مدل کفش, کفش پاشنه بلند, کفش زنانه, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

1942

کفش زنانه, مدل کفش, کفش پاشنه بلند, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

1947

کفش پاشنه بلند, مدل کفش, کفش زنانه, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

1955

مدل کفش, کفش زنانه, کفش پاشنه بلند, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

1957

مدل کفش, کفش زنانه, کفش پاشنه بلند, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

1958

کفش پاشنه بلند, کفش زنانه, مدل کفش, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

1975

مدل کفش, کفش زنانه, کفش پاشنه بلند, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

1978

مدل کفش, کفش زنانه, کفش پاشنه بلند, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

1981

کفش پاشنه بلند, مدل کفش, کفش زنانه, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

1986

کفش پاشنه بلند, مدل کفش, کفش زنانه, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

1988

کفش زنانه, کفش پاشنه بلند, مدل کفش, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

1989

کفش پاشنه بلند, کفش زنانه, مدل کفش, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

1998

کفش زنانه, کفش پاشنه بلند, مدل کفش, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

2002

کفش زنانه, مدل کفش, کفش پاشنه بلند, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

2005

مدل کفش, کفش پاشنه بلند, کفش زنانه, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

2007


کفش پاشنه بلند, مدل کفش, کفش زنانه, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

2010

مدل کفش, کفش پاشنه بلند, کفش زنانه, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

2011


مدل کفش, کفش زنانه, کفش پاشنه بلند, کفش پاشنه بلند دیروز امروز

2015

مد پوشیدن کفش پاشنه بلند برای مردان ایرانی؛ سوغات جدید ماهواره
facebook google telegram twitter whatsApp
تبلیغات