تیم ملی افغانستان اَز کدام بازیکن دعوت می کند؟

تاریخ انتشار پست : 1395-4-4 دسته :
دعوت 26 بازیکن به اردوی تیم ملی جوانان

افغانستان بازیکنان نوجوان زیادی دَر لیگ هایِ نوجوانان اروپا دارد. دعوت آنها بِه تیم ملی بِه نفع حال وَ آینده فوتبال کشور است.

مربی تیم ملی فوتبال, نوجوانان اروپا, پیتر شگرت, تیم ملی افغانستان بازیکن دعوت

مربی تیم ملی فوتبال, نوجوانان اروپا, پیتر شگرت, تیم ملی افغانستان, بازیکنان تیم ملی, لیگ های نوجوانان, باشگاه خبرنگاران, حوزه افغانستان
به نقل از حوزه افغانستانباشگاه خبرنگاران، فدراسیون فوتبال افغانستان یِک اردوگاه تمرینی دَر اوایل سپتامبر بَرای تیم ملی دَر قطر برگزار خواهد کرد. این اردوگاه اَز دو جهت مهم است. اول اینکه تیم ملی پس اَز ماه مارچ مسابقه ای انجام نداده وَ الآن باید بار دیگر باید هماهنگ شوَد وَ دوم اینکه یِک تعداد بازیکنان بَرای نخستین بار مورد آزمایش قرار خواهند گرفت.

در اردوگاه قطر بازیکنان جدید هم اَز داخل وَ هم اَز خارج افغانستان دعوت خواهند شد. مسابقات روشن احتمالا بِه زودی وَ پس اَز عید رمضان آغاز خواهند شد. بدین ترتیب، شگرت وَ لعلی فرصت خواهند داشت تا هَمه بازیکنان را اَز نزدیک ببینند وَ بهترین ها را بِه اردوگاه تیم ملی وَ مسابقه دوستانه با لبنان دعوت کنند. اما دعوت اَز بازیکنان مقیم خارج اندکی پیچیده تر است. سطح کیفی بازیکنان خارج اَز کشور دقیقا معلوم نیست وَ لذا باید وقت بیشتری روی آنها سپری کرد.

بدنه اصلی تیم ملی الآن وجود دارد وَ اَز این بعد مربیان تیم ملی افغانستان باید تنها بازیکنانی را دعوت کُنند کِه دَر سطح بالایی قرار دارند. این فرصت خوبی اَست تا یِک تعداد بازیکنان نوجوان را نیز آزمایش کرد.

افغانستان بازیکنان نوجوان زیادی دَر لیگ هایِ نوجوانان اروپا دارد. کشف وَ دعوت اَز آنها بِه تیم ملی یا تیم هایِ رده سنی دَر هر صورت بِه نفع حال وَ آینده فوتبال کشور است.

به اساس ارزیابی کِه فوتبالنامه انجام داده است، بازیکنان ذیل ویژگی دعوت شدن بِه اردوگاه تمرینی تیم ملی را دارند.

اول: میلاد سالم –

دوم: علی مرتضی ضیا –

سوم: فرید سادات –

چهارم: علی کاظمی –

پنجم: میلاد عمر –

کی روش 38 بازیکن را بِه تیم ملی دعوت کَرد

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :