داروی گیاهی توتیا auriculata پامچال جویباری پامچال طناز داروی سنتی دَر همدان

تاریخ انتشار پست : 1395-3-24 دسته :
۶۰۰ داروی طبیعی تولید شد / ایران؛ گنجینه کم نظیر داروهای گیاهی

توتیا اَز قدیم دَر استان همدان بِه عنوان یکی اَز گیاهان دارویی مهم مورد استفاده قرار می گرفته است.

گیاه دارویی دَر همدان, توتیا گیاه دارویی, پامچال جویباری

گیاه دارویی در همدان, توتیا گیاه دارویی, پامچال جویباری
گیاه دارویی دَر همدان, توتیا گیاه دارویی, پامچال جویباری

گیاه دارویی دَر همدان, توتیا گیاه دارویی, پامچال جویباری

گیاه دارویی دَر همدان, توتیا گیاه دارویی, پامچال جویباری

به نقل از خبرنگار گروه استان هایِ باشگاه خبرنگاران جوان اَز همدان؛با توجه بِه کاربردهای سنتی این گیاه مطالعه جامعی دَر زمینه دانش بومی وَ یافته هایِ جدید دَر زمینه این گیاه شده است.

در محور دم گل آذین این گیاه پودر سفید رنگی قرار دارد کِه عوام آنرا بِه نام توتیا می شناسند وَ معتقدند کِه با کشیدن این پودر دَر چشم می توان اَز عوارض متعدد وَ ناراحتی هایِ متفاوت چشمی جلو گیری می کند.

اعتقاد عمومی همچنین بَر تأثیر این ماده دَر جلوگیری وَ درمان بیماریهایی نظیر آب مروارید، آب سیاه، تراخم وَ بهبود خشکی هایِ چشمی وَ ضدعفونی کردن آن می باشد.

عده ای معتقدند کِه کشیدن توتیا دَر چشم دید بهتری بِه چشم بخشیده وَ باعث افزایش قدرت بینایی می شوَد وَ استفاده اَز آن باعث شستشو وَ تمیزی چشم می شود.

اطبا سنتی دَر همدان معتقدند کِه کشیدن توتیا دَر چشم باعث اَز بین رفتن تاری چشم وَ چشم درد می گردد.

همچنین با استعمال آن ماهیچه هایِ چشم اَز جمله ماهیچه هایِ حرکت دهنده عدسی چشم تقویت شده وَ بنابراین افرادی کِه اَز این دارو استفاده می نمایند دیرتر بِه پیر چشمی مبتلا می گردند.

توتیا ضدعفونی کننده بسیار قوی اَست وَ بنابراین دَر گذشته با توجه بِه آلودگی هایِ میکروبی فراوان کسانی کِه اَز آن استفاده می کردند بِه چشم درد مبتلا نمی شده اند.

همچنین توتیا سبب تحریک غدد اشکی وَ غدد مترشحه لبه پلکها شده وَ سطح کره چشم را مرطوب وَ شفاف می سازد وَ چون دافع رطوبات اضافی داخل چشم می شوَد اَز تار شدن یا کم شدن نور چشم پیشگیری می کند.

استفاده اَز این دارو خون رسانی بِه شبکیه وَ سایر قسمتهای چشم را تنظیم نموده وَ چشم کمتر بِه شب کوری مبتلا می گردد. همچنین می تواند دَر ترمیم بعضی اَز ضایعات چشمی نیز کمک کند.

بررسی هایِ جدید نشان داد کِه توتیا کاملاً دَر محیط اسیدی محلول بوده وَ دَر محیطهای خنثی وَ قلیایی نامحلول می باشَد

انقراض تدریجی برخی گونه های گیاهی و دارویی

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :