اختلاف زیرپوستی دو فراکسیون اصولگرای مجلس

تاریخ انتشار پست : 1395-9-26 دسته : سیاسی

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس می گوید: لاریجانی بر سر تعداد اعضای شورای عالی فراکسیون ها دوبار رای گیری کرد اما الآن ولایی ها به ما اعتماد نمی کنند. خب، اعتماد نداشته باشند.

خبرآنلاین: سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس می گوید: لاریجانی بر سر تعداد اعضای شورای عالی فراکسیون ها دوبار رای گیری کرد اما الآن ولایی ها به ما اعتماد نمی کنند. خب، اعتماد نداشته باشند.

فراکسیون سوم با حضورش معادلات سیاسی در مجلس را به هم ریخت. پیش از آن دو فراکسیون امید و ولایت حضور داشتند اما عمر دو فراکسیونه بودن مجلس دهم تنها تا انتخابات هیات رئیسه دائم مجلس به طول انجامید. فراکسیون سوم به لحاظ مشی به رئیس مجلس نزدیک تر است اما رئیس مجلس، عضو و رئیس فراکسیون دیگری بود و برای اینکه معادلات از پیچیدگی خارج شود، موضوع شورای عالی فراکسیون ها مطرح شد تا اعضایی از هر سه فراکسیون مجلس دور هم بنشینند و رئیسشان هم علی لاریجانی باشد. بر طبق پیش بینی ها فراکسیون امید از این پیشنهاد استقبالی نکرد اما این شورا از موضوعیت نیفتاد و بنا شد دو فراکسیون نزدیک تر به جریان اصولگرایی موضوع را پیگیری کنند. در کنار آن، فراکسیون ولایت، نامش را به نمایندگان ولایی تغییر داد و کرسی ریاستش به حاجی بابایی رسیده است.

الآن با گذشت چندین ماه هنوز شورایی شکل نگرفته و در چگونگی تشکیل آن حرف و حدیث هایی هست. درباره شورای عالی فراکسیون ها و شرایط فراکسیون مستقلین با مهرداد بائوج لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلین گفت وگو کردیم. این فراکسیون پیشنهاد تشکیل شورای عالی فراکسیون ها را مطرح کرده بود. مشروح گفت وگو را در ادامه می خوانید:

اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی از عبارت شورای عالی فراکسیون ها استفاده نمی کنند اما فراکسیون ولایت را معادل آن می دانند و می گویند دو سوفراکسیون نمایندگان ولایی و مستقلین در زیرمجموعه آن حضور دارند. می شود گفت این همان تعبیری است که آقای لاریجانی در نشست خبری خود به کار بردند که در برابر فراکسیون امید تنها یک فراکسیون ولایت حضور دارد.

این تعبیر شماست. شما کار ما را می بینید. ما در همین هفته دو جلسه داشتیم. یکی با آقای دکتر نوبخت و دیگری با دکتر جهانگیری و آقای نعمت زاده. بعد ما کار خودمان را می کنیم و کاری به فراکسیون های دیگر نداریم. من وقتی حرفی می زنم از طرف خودم نیست بلکه سخنگوی کمیسیون هستم. ما یک فراکسیون مستقل و پرکار و پرتلاش هستیم. شما فراکسیون دیگری دیدید که هر هفته دو برنامه کاری داشته باشد؟

اما در مورد شورای عالی؛ آقای دکتر لاریجانی پیشنهادی دادند که غلط هم نبود. گفتند ما باید وحدت داشته باشیم. اگر می خواهیم کار بزرگ بکنیم با این شقه شقه شدن نمی شود. گفتیم چه بکنیم. در نهایت ما پیشنهادی به جلسه دادیم و گفتیم شورای عالی فراکسیون ها راه بیندازیم و افرادی از این فراکسیون ها در شورای عالی فراکسیون ها حضور داشته باشند. فراکسیون امید طبیعتا نیامد و ما هم کاری با آن نداریم. فراکسیون ولایت استقبال کرد و گفتند پیشنهاد خوبی است.

ما اساسنامه ای را برای آن تهیه کردیم و گفتیم ما بشویم فراکسیون مستقلین و فراکسیون ولایتی که هست بشود فراکسیون اصولگرایان. البته الآن نشده است اما پیشنهاد ما این بود. قرار شد اینها به هم وصل شود و در راس آنها یعنی شورای عالی، بشود فراکسیون ولایت.

پس از آن درباره ترکیب تصمیم گرفتیم. گفتیم بشود 35 نفر. درباره اعضا هم رای گیری شد و قرار شد 17 نفر ما معرفی کنیم و 17 نفر ولایت معرفی کند و رئیسش هم آقای دکتر لاریجانی باشد. ما اعضایمان را معرفی کردیم اما آنها معرفی نکردند، معنایش این است که آنها این طرح را قبول ندارند، بعد ما هم کار خودمان را انجام می دهیم.

شما می گویید شورای عالی فراکسیون ها که از اعضای منتخب دو فراکسیون مستقلین و اصولگرایان تشکیل می شود اما آنها می گویند یک فراکسیون ولایت هست که دو سوفراکسیون مستقلین و نمایندگان ولایی در زیرمجموعه آن شکل گرفته است.

شورای عالی که تشکیل نشده است.

خب اگر فرض بگیریم تشکیل شود، آنوقت شما زیرمجموعه محسوب می شوید.

در این شورا حتی اگر امید هم بخواهد می تواند عضو شود. بقیه هم فراکسیون های مجزایی هستند. ما در موضوعات عادی کار خودمان را می کنیم اما در مباحث بزرگ گاهی لازم است نمایندگان ما و آنها دور هم بنشینند و فهم مشترک پیدا کنند. موضوعاتی مثل اقتصاد که روی زندگی مردم تاثیرگذار است. شورای عالی جلسات مستمر نخواهد داشت. الان هم که این اتفاق نیفتاده است چراکه ولایتی ها قبول نکرده اند. بعد فراکسیون آنها همان ولایت است و ما هم مستقلین ولایی هستیم.

شما در اساسنامه خود دارید که اعضای شما نمی توانند عضو سایر فراکسیون ها شوند اما برخی اعضایی که در جلسات شما هستند عضو فراکسیون های دیگر هستند.

بله. البته می تواند در جلساتش شرکت کند اما عضو نمی تواند باشد. شما به موضوع دامن نزنید که حضور اعضا محدود شود. هدف همه ما تعالی جمهوری اسلامی است، فرق مان در راه رسیدن به این تعالی است که هر کدام راهی را بهتر می دانیم. الان اعضای فراکسیون امید هم برادران ما هستند. ممکن است فردا فراکسیون امید در موضوعی کارشناسی و تخصصی جلسه ای بگذارد و من فکر کنم این جلسه برای من هم مفید و به دردبخور است. گناه است که بروم در این جلسه بنشینم؟ من در جلسه شرکت می کنم اما عضو فراکسیون که نمی شوم.

آقای پورمختار در جلسه شما با آقای جهانگیری حضور داشتند،  اما ایشان عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایت هستند، بنابراین عضو فراکسیون شما نیستند؟

من نمی دانم، نه تایید می کنم و نه رد می کنم. باید لیست اعضا را نگاه کنم. ما در اساسنامه خود آورده ایم که نماینده ای که عضو فراکسیون ما شد حق عضویت در سایر فراکسیون ها را ندارد اما برای شرکت در جلسات نه محدودیت برای دیگران گذاشتیم که در جلسات ما باشند و نه اعضای ما محدودیتی دارند که در سایر جلسات شرکت کنند. الان چون ما جلسات بسیار خوبی می گذاریم، بسیاری از اعضای فراکسیون امید شرکت می کنند. خب چه اشکالی دارد؟ ما که نمی توانیم بگوییم نیا و نشین.

با برخی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی صحبت می کردم. نقدی که به فراکسیون شما دارند و باعث می شود بر سر شورای عالی فراکسیون ها به تفاهم نرسند این است که می گویند نمی شود روی حرف اعضای شما حساب کرد...

اگر اینطوری می گویند، ما هم نمی توانیم روی آنها حساب کنیم.

اجازه بدهید نقدشان را کامل کنم. می گویند شما با لیست امید وارد مجلس شدید اما در مجلس از آنها جدا شدند. در زمان انتخابات هیات رئیسه با فراکسیون ولایت بودید اما پس از آن هم انشعاب کردید. اگر هم الان شورای عالی فراکسیون ها تشکیل دهیم، اینها باز هم انشعاب می کنند.

خب تشکیل ندهند. ما چه اصراری داریم. اصلا می گوییم تشکیل ندهند.

خب اگر تشکیل نشود، در عمل این اتفاق می افتد که نزدیکان رییس مجلس، با انشعاب خود باعث اختلاف شدند.

نخیر. ما به آقای لاریجانی اعتقاد داریم. ما از فراکسیون ولایت به آقای لاریجانی وفادارتریم. دوستشان داریم. ما اصراری نداریم عضو فراکسیون ما باشند. شما چه اصراری دارید فراکسیون ما را از هم بپاشید؟ ما می گوییم دو فراکسیون در مجلس حضور دارد یک گروه هستند که می گویند دولت هر کاری کرده باید پدرش را درآورد و یک گروه هم هستند که می گویند دولت هر اشتباهی هم بکند باز هم درست است. این وسط ما می گوییم که وکیل مردم هستیم. آنجایی که حق است باید بگوییم حق است و آنجایی که ناحق است می گوییم ناحق است. الآن ولایتی ها اگر میل داشتند با ما مخلوط شوند استقبال می کنیم، اگر امیدی ها دوست دارند مخلوط شوند باز هم استقبال می کنیم. اما ما کار خودمان را می کنیم. پیشنهادی آقای لاریجانی داشت که می گفت شورای عالی تشکیل شود ما هم گفتیم چشم.

پیشنهاد آقای لاریجانی بود یا پیشنهاد شما؟

آقای لاریجانی گفتند راه حلی پیدا کنیم ما هم این پیشنهاد را دادیم. آقای لاریجانی هم پذیرفت. رای گیری هم کردیم. رئیسش شد آقای لاریجانی. اساسنامه اش را هم تنظیم کردیم. الآن اگر ولایی ها نیامدند و تبعیت نکردند، گناه ما چیست؟

در جلسه ای که اساسنامه را تنظیم کردید، نمایندگان ولایی هم بودند؟

با هم بودیم.

بعد چرا سر عدد 17 ان قلت دارند؟

من بیشتر باز نمی کنم اما ما پنج جلسه نشستیم و روی تعداد بحث کردیم. در نهایت آقای لاریجانی دوبار رای گیری کرد و رای آورد و قرار شد از هر طرف 17 نفر معرفی شوند و رئیس هم ایشان باشد. ما هم اطاعت کردیم. الآن ولایتی ها می گویند که به ما اعتماد ندارند؟ خب نداشته باشند.

منبع : برترینها

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :