جریان اصلاحات به مقوله عدالت توجه کند | احسان شریعتی

تاریخ انتشار پست : 1395-9-30 دسته : سیاسی

من وابستگی به هیچ حزبی ندارم، فردی مستقل هستم و نسبت به اصلاحات از درون نگاهی انتقادی دارم، معتقدم اصلاحات هر چند به آزادی توجه کرد اما به بُعد «عدالت اجتماعی» و مسئله «بحران معیشتی» کم عنایتی شد و این سیاست را در دولت های متفاوت ﻣﯽ بینیم.


مردمسالاری نوشت: احسان شریعتی به دعوت دفتر نیشابورِ حزب مردم سالاری به ایراد سخنرانی با موضوع عرفان، برابری و آزادی پرداخت. مراسمی که در آرامش و با استقبال چشمگیر مردم رو به رو بود، سکوت همگان هنگام سخنرانی شریعتی، تشویق های مکررشان با سخنان صمیمی پوران شریعت رضوی و تصویر های یادگاری پایان مراسم، خاطره ای خوش و ماندگار را در اذهان مردم ثبت کرد .

در این مراسم که در فرهنگسرای سیمرغ شهرستان برگزار شد، دبیر حزب مردم سالاری نیشابور ضمن ارائه نقل ازی از فعالیت های متعدد حزب در نیشابور، اظهار داشت: ما به دنبال فضایی بدون خشونت و افراطی گری، مصرانه پایبند به قانون هستیم و معتقدیم گروه های سیاسی باید با شناسنامه و هویتی روشن فعالیت کنند. بسام شوشی نسب از گفت و گو با همه افکار و اندیشه ها در شهرستان از سوی حزب استقبال کرد و دفتر حزب را پذیرای تماﻣﯽ همشهریان علاقمند به گفت و گو دانست.

در ادامه احسان شریعتی  با اشاره به حضور تاریخی امام رضا(ع) در نیشابور، اظهار داشت: امام رضا(ع) نخستین کنفرانس اش را در این شهر داشت، برای این که به افکار عموﻣﯽ پیامش را که همان «اصل توحید» و «غصب خلافت» بود، منتقل کند و خط مشی رضوی که همان خط مشی افشاگرانه و علیه غصب خلافت و انحراف تاریخ ایران بود را بشناساند.

این استاد دانشگاه  تصریح کرد: هرچند نیشابور با تاخت و تاز مغول از بین رفت و با خاک یکسان شد اما از زیر این خاکستر مجددا احیا و گوهر هایی از آن متولد شد؛ این ایده، یک پیام معنوی داشت، اینکه خراسان سرزمین نور و خورشید بوده است و برخلاف ایده ای که خراسان را فلسفه ستیز ﻣﯽ داند، سنت فلسفی هم در خراسان بوده و نیز نمادی دیگر یعنی عرفان به گونه ای که هر وجبش یک شاعرِ عارف خفته است؛ ما با سنتی از عرفان خراسانی، عرفان انقلابی، عرفان شهودی مواجه ایم و نه عرفان نظری بلکه عرفان حلاج وار ابوسعیدها

شریعتی با اشاره به عنوان برنامه اظهار داشت: این تثلیثِ «عرفان، برابری و آزادی» که یک بدیل در برابر آن سه نیروی ضد انسانی زر و زور و تزویر یا به تعبیر شریعتی جهل و جور و جوع است،که  آخرین تز دکتر علی شریعتی بود .

وی با بازگشت به دوران پدرش بیان کرد: در زمان پیش از شریعتی پیام روشنفکران توسط مردم شنیده نشد و سوء تفاهمی نسبت به آرمان روشنفکران به وجود آمده بود اما شریعتی به عنوان پُلی بین مردم و روشنفکر، تبدیل به چهره ای مردﻣﯽ و محبوب شد. احسان شریعتی با یادآوری پدر، با بغضی در گلو گفت: من در اقصی مناطق کشور جملاتی از ایشان را بر سر در بسیاری از اماکن دیده ام از جمله این سخن وی که «با تو تمام رنگ های این سرزمین برایم آشنا است . شریعتی در ادامه سخنان خود به آخرین تز پدرش اشاره داشت و اظهار کرد: «عرفان، برابری و آزادی»، سه آرمان بزرگ و پویش بشر در راه رهایی و آگاهی و تعالی است و آنچه مهم است رابطه و نسبت بین «عقلانیت» که برای ما بهروزی این جهانی را ﻣﯽ آورد با نوع «معنویت» است که تناسب ساده ای نیست و عرفان متاسفانه دچار رکود و حتی عقل گزیری و جهان گریزی شده و گاه تبدیل به فرقه های منحط صوفیانه شد .

وی افزود : شریعتی معرف عرفانی است که آزادی و امینت بیاورد، شریعتی برای نسل ما دریچه ای دیگر گشود، دوران او دوران انقلاب ها  و ایدئولوژی ها بود و شریعتی نشان داد ما ﻣﯽ توانیم با حفظ اسلام  و دنیا بینی توحیدی، آن عدالتی که در اردوی شرق وعده داده شده بود و نتوانست محقق شود را به دست آوریم. آن آزادی که در سرمین های غربی وعده داده شده و چند قرن برای آن مبارزه شد و تا حدودی این جمهوری و مردم سالاری تثبیت شد را ﻣﯽ توانیم بالاتر از آن را در سرزمین خود با این دنیا بینی ملی و مذهبی تجربه کنیم و با توجه به این پشتوانه تاریخی که مبارزاتی هم در طول تاریخ از زمان مزدک تا اباذر غفاری در اسلام  و تا کنون داشته ایم، را محقق کنیم.

شریعتی ادامه داد: ایران سرزمین مقاومت بوده است و دوره طلایی تمام تاریخ اسلام در این منطقه بوده، در این سرزمین علم و فلسفه و عرفان ﻣﯽ تواند بی هیچ تناقضی با هم رشد کند.

وی به دوران پیامبر نقبی زد و افزود :  مردم از پیامبر خواستند مدینه ای تشکیل دهند از قبایل اجتماعی که همه هم مسلمان نبودند، پیامبر حکومتی سیاسی تشکیل داد و اعلام داشت در دولت-شهرِ جدید همه اقوام و ادیان فقط باید به حقوق شهروندی واقف باشند و با تساهل سیاسی، آزادی مدنی و تسامح همزیستی کنند. نوع حکومت زمان پیامبر شورایی است و گاه خود پیامبر در اقلیت قرار ﻣﯽ گیرد، مقام پیامبر به عنوان رسول خدا با مقامش به عنوان شهروند مختلف است و هنگاﻣﯽ که پیامبر وحی ﻣﯽ کند تا هنگاﻣﯽ که مدیریت سیاسی ﻣﯽ کند تفکیک شده و کاملا روشن است ..

اسلام نه در برابر ادیان دیگر یا کفر بلکه در برابر «جاهلیت» تعریف ﻣﯽ شود؛ جاهلیت نه به معنای عدم علم و نا سوادی بلکه یعنی «توحش» .

جامعه ای که اسلام ﻣﯽ آورد، جامعه ای مدنی است که در برابر آن توحش بدوی ﻣﯽ ایستد و قرارداد اجتماعی ایجاد کند. اسلام یعنی گرایش به سلم و صلح و حضرت محمد(ص)، پیامبر رحمت و مدنیت است.

شریعتی در مورد پدرش گفت: این درکی است که شریعتی از اسلام داشت و طبقه متوسط و دانشجویان به این تفکر پیوستند و انقلاب را در دهه ۵۰ به راه انداختند، حوادثی هم در دهه ۶۰ رخ داد که گروه ها، برداشت های ایدئولوژیک متفاوتی داشتند و در نظام برآمده از انقلاب تا کنون پس از چند دهه به حالت فعلی رسیدیم. اکنون خطراتی منطقه ما را که منطقه حساسی است تهدید ﻣﯽ کند و با این موقعیت تاریخی شکننده در کشور ﻣﯽ توان گفت چهار عنصر اولیه آب، هوا، آتش که همان منابع انرژی است، و خاک که نوع شهرسازی است، مدیریت غلطی داشته ایم.

مجموعه این مشکلات را در کلانشهری مثل تهران ﻣﯽ بینیم که در این امور دچار انسداد است.

وی در رابطه با دوران فعلی بیان داشت: در دوران فعلی دوره انقلاب ها گذشته و دوران اصلاحات و خرده گفتمان هایی است مثل محیط زیست، مبارزه با فقر، نهادهای مردم بنیاد، جنبش های حاشیه نشین، دفاع از رسانه، تبعیض جنسیتی و حقوق بشر که هر کدام حرفی دارد و مجموعه اینها تبدیل به «جنبش تحول خواه» ﻣﯽ شود جنبشی نه به معنای سازش کاری و صوری.

شریعتی ادامه داد: من وابستگی به هیچ حزبی ندارم، فردی مستقل هستم و نسبت به اصلاحات از درون نگاهی انتقادی دارم، معتقدم اصلاحات هر چند به آزادی توجه کرد اما به بُعد «عدالت اجتماعی» و مسئله «بحران معیشتی» کم عنایتی شد و این سیاست را در دولت های متفاوت ﻣﯽ بینیم.

ما به عنوان فرزندان برخاسته از انقلاب راه سوﻣﯽ که شریعتی از نظر فکری گشود که عدالت و آزادی را با هم محقق ﻣﯽ دانست و نه دچار نئولیبرالیسم شد و نه دگماتیسم، راهی که با همان «جنبش تحول خواه جامعه» هم سو است.

خراسان سرزمین آزاداندیشی، تضارب آراء، فرهنگ های مختلف، سرزمین سخن، هنر و زیبایی است و مهم است که چه کسی خراسان را نمایندگی ﻣﯽ کند و باید مجالسی تشکیل شود که این ها را نشان دهد.

وی در خصوص آنچه از شریعتی به وفور در گوشه و کنار منتصویر ﻣﯽ شود، بیان کرد: باید آخرین نظریه شریعتی را درست بخوانیم نه این که بدون در نظر گرفتن تغییر و تحول فکری ایشان یک جمله از ایشان را منتشر کنیم در حالی که ایشان از دوران دانش آموزی آثاری دارد و دیگران همان ها را نقل قول ﻣﯽ کنند، این کار تحقیق نیست بلکه باید ریشه ها و منحنی تحول فکری فرد را بر طبق آخرین تز او بررسی کنیم. ما احتیاج به شریعتی های زنده، به روز، جوان، ستیزنده و با گفتمان تهاجمی و سازنده داریم که حرف نو بزنند. نه تکرار شریعتی و ماندن در شریعتی. شریعتی کار خود را کرد و «عرفان، برابری و آزادی» نخستین نقطه عزیمت ماست.

در این نشست دکتر گرمابی نماینده مردم در مجلس شورای اسلاﻣﯽ نیز ضمن تشکر از اعضای حزب مردم سالاری برای برپایی این مراسم، اظهار داشت: من از دکتر شریعتی ممنونم که با وجود رنج سفر، به نیشابور آمدند و با سخنرانی شان مرا به چهل سال قبل بردند .

ایشان با بیان این که اصلاحات گام به گام و با تعقل صورت ﻣﯽ گیرد، افزود: تحمل یکدیگر و تمکین به رأی اکثریت حتی اگر خلاف نشر ما باشد، از اصول دموکراسی است و مردم سالاری بیان دیگری از دموکراسی است.

در ادامه خانم  پوران شریعت رضوی همسر دکتر شریعتی نیز در گفت و گویی صمیمی با نیشابوریان که مورد تشویق مکرر حضار قرار گرفت، با بیان این که من از طرف مادری نیشابوری هستم و همیشه در برابر «علی» از نیشابوری ها دفاع کردم، افزود : موسیقی که نوازندگان نواختند آهنگ ۱۶ آذر بود که یکی از سه دانشجویی که شهید شد برادر من مهدی شریعت رضوی بود .

پوران شریعت رضوی ادامه داد: دوم آذر ماه تولد علی شریعتی است و هر سال تعداد زیادی از جوانان در این تاریخ به خانه ﻣﯽ آیند و موجب ﻣﯽ شوند احساس تنهایی نکنیم.

شریعت رضوی در مورد ازدواجش نیز گفت: اگر بخواهم قصه عشق خودم و علی را بگویم خیلی طولانی است

  من و علی نخستین دانشجویان دانشکده ادبیات مشهد بودیم که با هم ازدواج کردیم و من دوران زناشویی خوبی با او داشتم؛ زندگی من همیشه با سیاست آمیخته بوده است و من چه بخواهم چه نخواهم گوشه ای از تاریخ ایرانم.

وی در خاتمه  بر لزوم استمرار چنین جلساتی و دوستی و گردهمایی و آگاهی بخشی تاکید کرد.

منبع : برترینهااحسان شریعتی: جریان اصلاحات به مقوله عدالت توجه کند - برترین ها www.bartarinha.ir/.../احسان-شریعتی-جریان-اصلاحات-... من وابستگی به هیچ حزبی ندارم، فردی مستقل هستم و نسبت به اصلاحات از درون نگاهی انتقادی دارم، معتقدم اصلاحات هر چند به آزادی توجه کرد اما به بُعد ... احسان شریعتی: جریان اصلاحات به مقوله عدالت توجه کند monitor.shafaqna.com/FA/IR/7543361 من وابستگی به هیچ حزبی ندارم، فردی مستقل هستم و نسبت به اصلاحات از درون نگاهی انتقادی دارم، معتقدم اصلاحات هر چند به آزادی توجه کرد اما به بُعد «عدالت اجتماعی» و ... احسان شریعتی جریان اصلاحات به مقوله عدالت توجه کند - دنیای خبر donyaekhabar.com/search/?...احسان+شریعتی+جریان+ا... من وابستگی به هیچ حزبی ندارم، فردی مستقل هستم و نسبت به اصلاحات از درون نگاهی انتقادی دارم، معتقدم اصلاحات هر چند به آزادی توجه کرد اما به بُعد «عدالت اجتماعی» و ... نشست ابعاد فرهنگی و اجتماعی پیاده روی اربعین برگزار می شود | خبر ... khabarfarsi.com/u/29976120 - توسعه ظرفیت های ارتباطاتی و اطلاع رسانی و به طور خاص شبکه های ارتباطی مجازی که سهم غیرقابل انکاری در ... احسان شریعتی: جریان اصلاحات به مقوله عدالت توجه کند. کشف عنصر بور برای اولین بار در مریخ - جستجوگر اخبار تی نیوز tnews.ir/news/f4f276358182.html وب سایت کلیک: کاوشگر ناسا در ادامه جستجوهای خود در مریخ موفق به کشف عنصر ... احسان شریعتی: جریان اصلاحات به مقوله عدالت توجه کند احسان ... طرح پیشگیری از تنبلی چشم در بهزیستی اسلامشهر آغازشد - بازنشر 24 baznashr24.com/search/?q=طرح...بهزیستی... به گزارش ایرنا، درنخستین گام از آغاز برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم ... احسان شریعتی جریان اصلاحات به مقوله عدالت توجه کند · ملوان توافقنامه انتقال ... شکست نیکس در غیاب آنتونی و رز پیروزی باکس مقابل بولز - بازنشر 24 baznashr24.com/search/?q=شکست...در...و... به گزارش خبرگزاری تسنیم، صبح امروز (جمعه) در ادامه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا ... احسان شریعتی جریان اصلاحات به مقوله عدالت توجه کند · ملوان توافقنامه انتقال ... دکتر شریعتی sharyatiandishesabz.blogfa.com/ دکتر شریعتی - شهامت شهادت در شریعتی. ... سايت دكتر احسان شريعتي ... می تواند از طرف موافق جریان آب حرکت کند. .... وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند، ولی قلبش سیاه میشود. .... و هیتلر و استالین نیست زیرا فلسفه در خدمت هیچ چیز و هیچ کس نتواند بود مگر حقیقت و معنویت، و عدالت و آزادی مردم. دکتر شریعتی: اصلاح طلبی چیزی جز نواندیشی دینی نیست(3) sanad.um.ac.ir/index.php?option=com_mag... وی اکنون به عنوان یکی از چهره های شاخص جریان نواندیشی دینی در کشور شناخته می شود. ... را با دکتر احسان شریعتی در بنیاد دکتر علی شریعتی به گفت وگو نشستیم که ... اختلاف وجود دارد که مؤلفه ی اصلی سیاست است یا فرهنگ و با توجه به این که کدام ... می کند، اما در مقابل امروز روشن فکرانی را داریم که دین را تا اندازه ای یک مقوله ی ... آخرین اخبار رنگ سازی - بازدید - صفحه نخست اینترنت شما https://buzdid.ir/tag/رنگ-سازی به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شهروند نوشت: دورهمی یلدا در کافی شاپ تازه ترین مدل برگزاری یک شب نشینی .... احسان شریعتی: جریان اصلاحات به مقوله عدالت توجه کند.

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :