نقش پررنگ بخش کشاورزی در رشد اقتصادی کشور

تاریخ انتشار پست : 1395-10-13 دسته : اقتصادی

وزیر اقتصاد گفت: در دوران پسابرجام، گشایش های صورت گرفته فروش نفت در رسیدن به این میزان رشد موثر بوده اما نباید از سهم بخش کشاورزی نیز غافل شد.

نقش پررنگ بخش کشاورزی در رشد اقتصادی کشور

پسابرجام, طیب نیا, رشد اقتصادی, وزیر اقتصاد, با نکداری الکترونیک, همایش سالانه بانکی

به نقل از خبرنگار طاها پخش گروه طاها پخش طیب نیا در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با اشاره به آخرین حالت رشد اقتصادی کشور اظهار داشت: با فعالیت های انجام شده در دولت یازدهم شاهد مثبت شدن رشد منفی پنج هستیم و تورم از 40 درصد به زیر 10 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: تولید ناخالص در فصل اول سال جاری 5.4 درصد افزایش را تجربه کرده و در مقایسه با تابستان سال 94 نیز 9.2 درصد رشد را تجربه کرده و همچنین در مجموع شش ماهه نخست سال جاری رشد اقتصادی 7.4 درصد بوده است.

وی تاکید کرد: در دوران پسابرجام، گشایش های صورت گرفته فروش نفت در رسیدن به این میزان رشد موثر بوده اما نباید از سهم بخش کشاورزی نیز غافل شد.

در حال تکمیل...

منبع : باشگاه خبرنگاران خبرنگاران ... وزیر اقتصاد گفت: در دوران پسابرجام، گشایش های صورت گرفته فروش نفت در رسیدن به این میزان رشد موثر بوده اما نباید از سهم بخش کشاورزی نیز ... نقش بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی - توسعه اقتصادی نقش بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی بخش کشاورزی معمولاً مهمترین بخش اقتصادی کشورهای در حال رشد است زیرا در قالب این کشورها رسالت تولید و تهیه مواد غذایی ... [PDF]:( 1381 - 1340 ) ﻧﻘﺶ ﮐﺸﺎورزی در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان – اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﺸﺎورزی در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾـﺮان. )1340-1381. ) ﻣﯽ ... ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑﺨـﺶ ﺧـﺪﻣﺎت ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ را اﯾﻔـﺎء. ﻧﻤﻮده .اﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ... نقش معدن در رشد اقتصادی پررنگ است | خبر فارسی نقش معدن در رشد اقتصادی پررنگ است .... میزان مصرف آب، تعداد شاغلان بخش صنعت در مقایسه با بخش کشاورزی یا خدمات، سودآوری بیشتری را نصیب کشور می کند. رشد پروازگونه اقتصاد ایران :: روزنامه وقایع اتفاقیه رشد اقتصادی کشور امسال به 6,6 درصد خواهد رسید که بخش نفت سهم ... نکته مهم درباره رشد 6,6 درصدی برآوردی برای سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت ... ارزیابی رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال های اخیر حاکی از آن است که ... [DOC]اقتصاد مقاومتی و نقش بخش کشاورزی در تحقق آن با انکه از دیر باز اقتصاد ایران بر پایه کشاورزی شکل گرفته ولی با ظهور نفت واکتشاف آن نقش نفت در اقتصاد ایران به شدت پررنگ شد وبه عبارتی اقتصاد ایران از ... سهم اندک بخش کشاورزی از سرمایه گذاری - مهمترین اخبار ایران و جهان سهم اندک بخش کشاورزی از سرمایه گذاری صاحب نظران برای دخالت دولت در اقتصاد حد و مرز قائل شده و بسته به نظام های اقتصادی، این بخش کم رنگ و پررنگ است، اما در ... مرکز پژوهشها - عملکرد سه ماهه نخست اقتصاد ایران و برآورد رشد اقتصادی 95 بنابراین، با تامل در جزئیات آمار رشد بخش های اقتصادی نمی توان به ... در زیربخش های خدمات نیز، بخش های مهمی همچون حمل و نقل، انبارداری و ... نکته مهم در مورد رشد 6/6 درصد برآوردی برای سال 1395 مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است. [PDF]تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 4 . عملکرد سه ماهه اول و برآورد رشد ... اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال جاری مورد بررسی قرار گرفته و برآوردی از رشد اقتصادی ... مربوط به نقش پررنگ بخش نفت است ... وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصوال. نقش معدن در رشد اقتصادی پررنگ است - بولتن نیوز برای رشد پایدار بخش معدن و اثرگذاری بیشتر آن در اقتصاد کشور باید از بخش اکتشاف تا فرآوری استراتژی تعریف کنیم. استراتژی های کوتاه مدت ..

مطالب مشابه

مطالب تصادفی

نظرات
نظرات مرتبط با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد : کد امنیتی رفرش
متن دیدگاه :